Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli

Kurumsal Mimari programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Kurumsal Mimariyi Anlamak
  Understanding Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimariyi Uygulamak
  Applying Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi
  Enterprise Architecture Organization and Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli
  Enterprise Architecture Startup Model
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimaride Çerçeve Modeli Kullanımı TOGAF®
  Using TOGAF® as an Enterprise Architecture Framework
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimari Durum Değerlendirme
  Enterprise Architecture Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  Kurumsal Mimari Danışmanlığı
  Enterprise Architecture Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Çalışmanın hedefi teorik bilgi ve pratiği harmanlayarak taslak bir kurumsal mimari modelinin oluşturulmasıdır. Çalışma, çekirdek bir ekibin kurumsal mimari çerçevesinde hızla etkin bir sonuca varması için gereken başlangıç ivmesini edineceği bir düzende tasarlanmıştır. Kullanılacak “EA Foundation Model” uzun yıllar farklı sektörlerde yapılan projelerden elde edilen birikimle tasarlanmıştır, kendi içinde meta model ve örneklere sahiptir. Çalışmanın hedefi kurumun, kurumsal mimari hazırlık çalışmasının temel unsurlarını hızla tamamlamasına olanak vermektir.

  Kurum iş yapar. İş veri üretir. Veri uygulamalar üzerinde işlenir. Uygulamalar teknoloji üzerinde çalışır. Kurumsal mimari bu bakış açısını katmanlar dahilinde ele alır ve aralarındaki ilişkileri kurgular. İş ve süreç mimarisi  iş birimlerinin hedeflerine ulaşmak için uygulayacağı süreçleri tanımlar. Veri ve bilgi mimarisi veri kaynaklarının nasıl organize olacağını ve bu kaynaklara nasıl erişileceğini belirler. Çözüm ve uygulama mimarisi ihtiyaç duyulan uygulamaları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini yönetir. Teknoloji ve altyapı mimarisi uygulamaları ve ilişkilerini destekleyecek donanım ve yazılım altyapısını tanımlar. Bu yapının bütününe kurumsal mimari modeli denir.

  EA Foundation Model

  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli “EA Foundation Model” uzun yıllar farklı sektörlerde yapılan projelerden elde edilen birikimle tasarlanmış bir kurumsal mimari modelidir. Şablon niteliğindeki bu modelin amacı kurumsal mimariye başlayacak olan kurumların hazırlık aşamasında daha hızlı ve etkin ilerleyebilmesini sağlamaktır. Kapsamında bir kurumun kullanabileceği temel boyutlar ele alınmıştır.

  • Organizasyon
  • Lokasyon
  • Süreç
  • Strateji
  • Hedef
  • Amaç
  • Proje
  • Uygulama
  • Bilgi ve veri
  • Teknoloji
  • Servis

  Her boyut kendine özgü detay özelliklere sahiptir ve model seviyesinde boyutlar arasındaki ilişkiler kurgulanmış durumdadır. Bu boyutlar kuruma özgü verilerle doldurulduğunda ve ilişkiler tanımlandığında model kurum içinde paylaşım amaçlı yayınlanmaya hazır durumdadır.

  Platform deneyimi

  Hızlı başlangıç modelinde yer alan çıktılar boyutlarla ilgili alınabilecek rapor örneklerini içerir. Bu raporlar, farklı görselleştirme teknikleri ile model boyutları arasında veri formatında tanımlı ilişkileri görünür ve analiz edilebilir hale getirir. Bu raporlar temelde etki analizi yapmak amaçlı kullanılır.

  Çalışmanın hedefi kurumun, örnek “EA Foundation Model” üzerinde kurumsal mimari hazırlık çalışmasının temel unsurlarını hızla tamamlamasına olanak vermek ve platform deneyimi sunmaktır.

  • Bilgilenme
  • Kapsam belirleme
  • Kurumsal mimari organizasyonu
  • Prensip tanımlama
  • Meta model tasarlama
  • Platform kullanımı

  İÇERİK

  • “EA Foundation Model” nedir? Neleri kapsar?
  • “EA Foundation Model” nasıl uygulanır?
  • Örneklerle çalışma

  FORMAT | 5W1H

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 3 gündür.
  keyboard_arrow_up