Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi

Kurumsal Mimari programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Kurumsal Mimariyi Anlamak
  Understanding Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimariyi Uygulamak
  Applying Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi
  Enterprise Architecture Organization and Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli
  Enterprise Architecture Startup Model
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimaride Çerçeve Modeli Kullanımı TOGAF®
  Using TOGAF® as an Enterprise Architecture Framework
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimari Durum Değerlendirme
  Enterprise Architecture Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  Kurumsal Mimari Danışmanlığı
  Enterprise Architecture Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Kurumsal mimari çalışmalarının gerçekleştirilmesi, yönetimi, kontrol ve takibi için nasıl bir organizasyon kurgulanmalı, katılımcıları kimler olmalı? Kurumsal mimari sürecinin iş ve teknoloji katılımcıları tarafından benimsenmesi ve etkin olarak yönetimi için ayrı bir organizasyon birimi oluşturulabileceği gibi, çalışma grupları ile ilerlemek veya kurum dışı danışmanlık servisleri ile desteklenen hibrit yapılar kurmak mümkündür. Bu eğitimde kurumsal mimari organizasyonu, yönetimi, rolleri ve yetkinlik gereksinimleri ile ilgili bilgiler verilir.

  Günümüzde birçok kurum kurumsal mimariyi organizasyonun ayrı bir parçası haline getirerek kurumun gelişimine mimari öngörüler doğrultusunda destek vermektedir.

  Buna karşılık kurumsal mimari çalışmalarının organizasyon içindeki yeri konusunda belirlenmiş tek bir yol yoktur. Kurum kültürü organizasyon yapıları üzerindeki temel etken gibi görünse de aslında organizasyonel olgunluğu etkileyen çeşitli unsurlar söz konusudur. Kurumsal mimari disiplinin tam anlamıyla yaygınlaşmamış olması, sadece teknolojiyi ilgilendiren bir konu olarak algılanması, mimari prensiplerin kurumsallaşmanın son aşamasına bırakılması gibi etkenler olgunluk seviyesini düşürmektedir.

  Organizasyon yapısı nasıl olmalı?

  Kurumsal Mimari organizasyonun 4 temel parçası “Sponsor”, “Komite Başkanı,” “Komite Yönetimi”, “Komite Birimleri” olarak sıralanır. Kurumsal mimari organizasyonu kurumun iş organizasyonu ve kurum kültürü ile uyumlu olmalıdır. Kurumsal mimari organizasyonunda yer alacak kişilerin yetkinlik ve sorumlulukları yönetim planının bir parçası olmalıdır.

  Roller ve sorumluluklar nelerdir?

  Kurumsal mimari organizasyonu kurumsal mimari sürecinin gelişimi ve iyileştirilmesinden sorumludur. Belirlenecek bir yönetim planı kapsamında var olan mimari yapılardan hedeflenen yapılara geçiş için öngörülen proje ve yatırımları izler. Söz konusu geçişin kolay, verimli ve etkin yapılabilmesi için gereken desteği sağlar.

  Kurumsal mimariyi uygulamakla görevli profesyoneller teknoloji ve iş birim yöneticileri ile sürekli dirsek temasında olarak bir anlamda farklı disiplinler arasındaki köprü görevini yerine getirirler. İş biriminin ihtiyacı ile yönetimin beklentilerini anlayarak teknoloji ve uygulama uzmanlarının anlayacağı şekilde ifade edecek ortak bir dil geliştirirler.

  Bu eğitimde kurumsal mimari çalışmalarının nasıl bir organizasyon ile yürütülmesi gerektiği konusunda önemli unsurlar ele alınır. Kurumsal mimarlık rolü ile birlikte kurumsal mimari organizasyonunda yer alan tüm rollerin yetkinlik gereksinimleri tanımlanır. Son olarak çeşitli örneklemeler ile çalışma sonlanır.

  İÇERİK

  • Kurumsal mimari organizasyonunun temel unsurları nelerdir?
  • Organizasyon olgunluk seviyesi için gereksinimler nelerdir?
  • Yetkinlik gereksinimleri nelerdir?
  • Roller ve sorumluluklar nelerdir?
  • Yönetim planı nasıl hazırlanır, nasıl uygulanmalıdır?

  FORMAT | CONCEPT

  • Katılımcıların iş profilinden bağımsız olarak ortak bilgi düzeyini edinmelerini amaçlayan, kavramın kapsamlı tanımı, hedeflenen sorun alanları, olası faydalar, yöntemler ve tipik uygulamaları özetleyen sunum düzeninde bir eğitimdir.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 1 gündür.
  keyboard_arrow_up