Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Kullanımı TOGAF®

Kurumsal Mimari programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Kurumsal Mimariyi Anlamak
  Understanding Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimariyi Uygulamak
  Applying Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi
  Enterprise Architecture Organization and Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli
  Enterprise Architecture Startup Model
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimaride Çerçeve Modeli Kullanımı TOGAF®
  Using TOGAF® as an Enterprise Architecture Framework
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimari Durum Değerlendirme
  Enterprise Architecture Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  Kurumsal Mimari Danışmanlığı
  Enterprise Architecture Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Çerçeve modeller, kurumların modellerini hazırlayabilmeleri için iyi bir başlangıç noktası olarak kabul edilir. Kurumların karmaşasını çerçeve modeller ile basitleştirmek hedeflenir. Çerçeve model kullanımı ile üzerinde iletişimin gerçekleşebileceği, analiz edilebilir sonuçlar çıkarılacağı bir modelin hazırlanması kolaylaşır. Çerçeve modelin getirdiği standart yaklaşımlar kurumsal mimari çalışmalarının kapsamını belirlemek ve eforu verimli harcamak açısından da etkilidir. Çalışmada OpenGroup tarafından geliştirilmiş olan TOGAF® modeli örnek olarak ele alınır.

  Kurumsal mimari dünyasında yer alan medya (web siteleri, konferanslar, kurumsal mimari profesyonellerine ait bloglar vb.) kurumsal mimari çerçeve modellerine oldukça geniş bir yer ayırır. Bunların ne olduğu, kullanımının gerekli olup olmadığı, eğer kullanılacaksa hangisinin etkin olacağı ve nasıl kullanılacağı gibi pek çok yayın ve yorum karşımıza çıkar.

  Çerçeve model nedir? Ne işe yarar?

  Çerçeve gerçekleştirilmeye çalışılan herhangi bir şeyi destekleyen ve çevreleyen yapıyı ifade eder. Kurumsal mimari bağlamında ise çerçeve model, çıktıların oluşturulması ve birbirleri ile ilişkilendirilmesine yönelik mantıksal kurgu veya taslak yapıdır. Amacı, kurumsal mimari çalışmalarına yön vermek ve disiplinin prensiplerine sadık kalınmasını sağlamaktır. Kurumun mimarisini belirleyecek olan kapsamı tanımlar, analiz edilerek değerlendirme yapılacak çıktıları belirler ve sınıflandırır.

  Çerçeve modeller iki temel başlıkta rehberlik yapar.

  • Kurumsal mimari çalışmalarında kullanılacak kaynakların kapsamı ve açılımlarını tanımlamak. (Kurumun hangi bölümleri mimari çalışmalarına dahil edilecek? Kurum hangi boyutları ile mimari olarak tanımlanacak? vb.)
  • Mimari sonuçların organizasyonu ve paydaşların (kurumun çalışanları, yönetimi, sağlayıcıları, ortakları ve müşterileri) söz konusu sonuçlara nasıl erişebileceklerini belirlemek

  Bu eğitimde kurumsal mimari çerçeve modelleri temel özellikleri ile ele alınır. Gerek kullanım nedenleri gerekse kullanımının yaratabileceği olası sorunlar ve çözümleri hakkında bilgilendirme yapılır.

  Çalışmada çerçeve modellerin tarihçesi, oluşum nedenleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilir. Özel olarak OpenGroup tarafından geliştirilmiş olan TOGAF® ile ilgili detaylar ve örnekler işlenir.

  Kurumların mimari çalışmalarında kendilerine uygun olabilecek çerçeve modeli nasıl seçebileceklerinin örneklenmesi çalışmanın temelini oluşturur. Ayrıca kurumsal mimari çerçeve modellerinin kurum gereksinimlerine göre nasıl uyarlanabileceği konusunda bilgilendirme yapılır.

  İÇERİK

  • Çerçeve model nedir? Temel özellikleri nelerdir?
  • Çerçeve modellerin tarihçesi ve kullanım alanları
  • Çerçeve modelleri neden kullanılırız ve ne zaman kullanmamalıyız?
  • Çerçeve modelleri nasıl uyarlarız? TOGAF® modelinin uyarlanma prensipleri
  • Örneklerle çalışma

  FORMAT | 5W1H

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 2 gündür.
  keyboard_arrow_up