Kurumsal Mimariyi Anlamak

Kurumsal Mimari programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Kurumsal Mimariyi Anlamak
  Understanding Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimariyi Uygulamak
  Applying Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi
  Enterprise Architecture Organization and Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli
  Enterprise Architecture Startup Model
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimaride Çerçeve Modeli Kullanımı TOGAF®
  Using TOGAF® as an Enterprise Architecture Framework
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimari Durum Değerlendirme
  Enterprise Architecture Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  Kurumsal Mimari Danışmanlığı
  Enterprise Architecture Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Kurumsal mimari kurumların misyon, vizyon ve hedeflerine hizmet eden bilgi, teknoloji ve süreçlerini, dönüşüm stratejileri doğrultusunda kurum toplam değerini sürekli artıracak biçimde yönetmeyi amaçlayan bir disiplindir. Kurumu tüm boyutları ile fark etmemizi ve uçtan uca 360 derece izleyebilmemizi sağlar.Değişimi yönetme motivasyonu ile hem var olan hem de ulaşılmak istenen yapıyı dönüşüm planları ile birlikte yönetir. Bu eğitimde kurumsal mimari terminolojisini oluşturan tüm temel başlıklar ele alınır, kazanımları ve kurumdaki önemi vurgulanır.

  Kurumsal mimari, kurumların bilgi teknolojilerinden operasyonel anlamda faydalanmaya başladıkları ilk yıllardan beri “üstü kapalı” bir biçimde hep var oldu. Belirgin bir isim konmadan, farklı sistemlerin şemsiyesi altında örtülü kaldı, bütünsel bir yaklaşımla ele alınmadı, buna karşın değişik seviye ve aşamalarda iş ve teknolojiyi birleştiren her türlü girişime ilham veren aslında bu bakış açısıydı. Bu kadar uzun süredir varlık göstermesine rağmen kurumsal mimari bugün en az anlaşılmış kavram olarak karşımıza çıkıyor ve birçok kurum için belirsizliğini halen sürdürüyor. Peki gerçekte kurumsal mimari nedir?

  Kurumsal mimari nedir?

  Kurumsal mimari kurumu anlamakla ilgilidir. Mimari, karmaşık yapıları tasarlama sanatı ve bilimidir. Benzer şekilde kurumsal mimari, kurumun organizasyonel yapısını, iş süreçlerini, bilgi sistemlerini ve altyapısını tasarlamak ve kurum stratejileri doğrultusunda işletebilmek için kullanılan, birbirleri ile uyumlu prensipler, yöntemler ve modeller bütünüdür.

  Kurumsal mimari ne sağlar?

  Kurumsal mimari bir kurumu, süreçlerini ve sistemlerinin karmaşıklığını kontrol altına almak için vazgeçilmez bir araçtır. Kurumu tüm boyutları ile fark etmemizi ve uçtan uca 360 derece izleyebilmemizi sağlar. Standartlaşmış bilgi akışı ile bütünleşme getirir ve iş kurallarının kurum genelinde doğru uygulanmasını temin eder. Böylelikle düzenleyici otoriteler ve yasal mercilerin operasyonlar üzerindeki taleplerini kolaylıkla karşılar.

  Stratejilerle ilgilisi nedir?

  Kurumsal mimari, organizasyonun tanımladığı stratejileri gerçekleştirebilmesi için itici güçtür. Gerek iş gerekse bilgi teknolojileri stratejilerinin uygulanabilir olması, ancak kurumun var olan kaynaklarına, yetkinliklerine ve gelecek planlarına hakim olmakla mümkündür. Bu rolü üstlenen kurumsal mimari, kurumu tüm boyutları ile net şekilde görünür hale getirir. Üst yönetimin tanımladığı vizyon ve stratejileri, etki analizine dayanan gerçekçi bir bakış açısıyla, uygulanabilirliği güvence altına alınan bir dönüşüm planına tercüme eder. Kaynak kullanımı ve yetkinlik alanlarında doğru konumlandırmayı gözeterek kurumdaki her türlü değişimi yönetir ve yürütür.

  Müşteriye sunulan değeri nasıl artırır?

  Kurumsal mimarinin müşteriye sunulan değer zincirinde yükselmeyi getiren en önemli katkısı iletişimi kolaylaştırmasıdır. Kurum bünyesinde iş birliğini destekleyen yöntem ve yapıları ortak bir kütüphane olarak sunar. İş süreçleri ile teknolojik altyapılar arasındaki etkileşimi ortaya çıkarır. Böylelikle tepe yöneticilerin beklentileri ile uyumlu bir kurumsal işleyişi, teknoloji ve iş birimlerinin “tam bir iş birliği” ile tasarlamalarına ve “birlikte” hayata geçirmelerine olanak sağlar. Etkin teknoloji ve portföy yönetimi ile BT yatırımlarında geri dönüşler hızlanır, bununla birlikte müşteri memnuniyetinde artış, pazara çıkış süresinin iyileştirilmesi, yüksek kalite vb. kazanımlar elde edilir.

  Bu eğitimde kurumsal mimarinin bir yönetim disiplini olarak tanımı yapılır. Kurumsal mimarinin ne olup ne olmadığı, amaçları, yapısı, faydaları, gelişimi ve temel özellikleri ele alınır, uygulanmadığı durumda ortaya çıkabilecek riskler vurgulanır. Kurumsal mimari bileşenlerinin neler olduğu, birbirleri ile olan ilişkileri, nasıl bir organizasyonla yürütülebileceği ortaya konur. Kurumsal mimari terminolojisini oluşturan tüm temel başlıklar hakkında bilgilendirme yapılır.

  İÇERİK

  • Kurumsal mimari nedir?
  • Kurumsal mimari bileşenleri ve bileşenler arasındaki ilişkiler nelerdir?
  • Kurumsal mimari organizasyonu nasıl olmalıdır?
  • Neden iş birliği gereklidir? Teknoloji ve iş birimlerinin kurumsal mimari yapılanmasındaki yeri nedir?

  FORMAT | CONCEPT

  • Katılımcıların iş profilinden bağımsız olarak ortak bilgi düzeyini edinmelerini amaçlayan, kavramın kapsamlı tanımı, hedeflenen sorun alanları, olası faydalar, yöntemler ve tipik uygulamaları özetleyen sunum düzeninde bir eğitimdir.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 1 gündür.
  keyboard_arrow_up