Kurumsal Mimariyi Uygulamak

Kurumsal Mimari programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Kurumsal Mimariyi Anlamak
  Understanding Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimariyi Uygulamak
  Applying Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi
  Enterprise Architecture Organization and Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli
  Enterprise Architecture Startup Model
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimaride Çerçeve Modeli Kullanımı TOGAF®
  Using TOGAF® as an Enterprise Architecture Framework
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimari Durum Değerlendirme
  Enterprise Architecture Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  Kurumsal Mimari Danışmanlığı
  Enterprise Architecture Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Kurumsal mimari kapsamlı bir dönüşümü hayata geçirmeden önce tüm çevre faktörleri dikkate alarak işlerliğini analiz eden ve ardından gerçekleştiren bir yönetim disiplinidir. Kurum stratejilerini, iş süreçlerini, veri ve bilgi gereksinimlerini, bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını katmanlar halinde ele alır. Katmanlar arası ilişkileri döngüsel bir süreç dahilinde yöneterek değişim stratejilerini gelecek planına dönüştürür. Bu eğitimde kurumsal mimariyi uygulamak için bilinmesi gerekli temel kavram, yaklaşım, yöntem ve araçlarla ilgili örnekleme ve bilgilendirme yapılır.

  Kurumsal mimari disiplininin temelindeki felsefe, kapsamlı bir dönüşümü hayata geçirmeden önce tüm çevre faktörleri dikkate alarak değişimi modellemek, işlerliğini analiz etmek ve ardından uygulamaya geçmektir. Bu disiplinin uygulanması için mimari modeller katmanlar dahilinde kurgulanır ve bir süreç dahilinde işletilir.

  Mimari katmanlar

  Kurum iş yapar. İş veri üretir. Veri uygulamalar üzerinde işlenir. Uygulamalar teknoloji üzerinde çalışır. Kurumsal mimari bu bakış açısını katmanlar dahilinde ele alır ve aralarındaki ilişkileri kurgular.

  İş ve süreç mimarisi iş birimlerinin hedeflerine ulaşmak için uygulayacağı süreçleri tanımlar.

  Veri ve bilgi mimarisi veri kaynaklarının nasıl organize olacağını ve bu kaynaklara nasıl erişileceğini belirler.

  Çözüm ve uygulama mimarisi ihtiyaç duyulan uygulamaları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini yönetir.

  Teknoloji ve altyapı mimarisi uygulamaları ve ilişkilerini destekleyen donanım ve yazılım altyapısını tanımlar.

  Kurumsal mimari süreci

  Kurumsal mimari tüm bu katmanlar ve ilişkileri bir süreç dahilinde işletir. Bir değişim gündeme geldiğinde önce var olan durumun resmi çekilir, var olan durum ile hedefler arasındaki fark analiz edilir, hedef yapı şekillendirilir ve paydaşlarla birlikte geçiş planlanır.

  Döngü düzenindeki süreçte öncelikle stratejiler ve gereksinimler üzerinden mimari vizyon belirlenir. Ardından mevcut mimari incelenir ve betimlenir. Değişim stratejilerini destekleyecek süreçler ve organizasyon, süreçleri ve süreçlere ait bilgileri işleten sistemler ve bu sistemleri meydana getirecek teknolojik bileşenler saptanır. İş ve teknoloji politikaları ve standartları yeniden oluşturulur. Mevcut durumdan hedeflenen mimariye geçiş için aradaki farklara dair projeler tasarlanır. Uygulamaya alınan projeler ile yaşam döngüsü tekrarlanarak hedef yapıya geçiş tamamlanır.

  Bu eğitimde kurumsal mimari katmanları temel özellikleri ile ele alınır. Katmanların kapsamları, boyutları, boyutlar arası ve dolayısıyla katmanlar arası ilişkilerin nasıl kurgulanacağı anlatılır. Kurumsal mimari süreci detaylandırılır. Fazlandırma nasıl yapılır, katman ve boyutlar fazlarda nasıl ele alınır? vb. sorular yanıtlanarak ipuçları verilir.

  Kurumsal mimari uygulamalarında takip edilen yöntemler arasında çerçeve model kullanımı yer alır. Eğitimde çerçeve modellerin kapsamı, faydaları örneklerle anlatılır.

  Elle veya kelime işlemci, tablolama, görselleştirme programları ile yönetilmesi mümkün olmayan kurumsal mimari gereksinimleri özel tasarlanmış kurumsal araçlarla karşılanmaktadır. Eğitimde bu tür araçlarla ilgili gerek kapsam gerekse yaklaşım farklılıkları konusunda bilgilendirme yapılır. Ayrıca seçili bir araç üzerinde örnek bir uygulama gösterimi yapılarak araç kullanımı somutlaştırılır.

  İÇERİK

  • Kurumsal mimari katmanları ve temel özellikleri nelerdir?
  • Katmanlar arası ilişkiler nasıl tanımlanır? Neden önemlidir?
  • Kurumsal mimari süreci, katmanların organizasyondaki yeri ve fazlandırma prensipleri
  • Kurumsal mimari uygulama aşamasında çerçeve model kullanımı
  • Kurumsal mimari uygulama aşamasında araç kullanımı
  • Örnek model ve ipuçları

  FORMAT | 5W1H

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 1 gündür.
  keyboard_arrow_up