Kuveyt Türk BT-AR-GE ve Kurumsal Mimari Müdürlüğü BPMN 2.0 Eğitimi’ni Mind2Biz’den aldı

Mind2Biz Akademi Kuveyt Türk BT-AR-GE ve Kurumsal Mimari Müdürlüğü iş analisti ve yazılım geliştirme ekipleri için İş Süreçleri Yönetimi Programı kapsamında sunduğu İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN eğitimini düzenledi. BPMN 2.0 notasyonunu ele alan eğitim ayrı gruplar halinde 10 kişilik bir kadro için organize edildi.

Kendi bünyelerinde kullandıkları iş akışı yönetim sistemi üzerinde uygulamalar geliştiren Kuveyt Türk BT-AR-GE ve Kurumsal Mimari ekibi, gerek iş birimlerinin gereksinimleri gerekse BT operasyonları arasında köprü vazifesi görerek tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde standartlaşma sağlamak üzere BPMN 2.0 notasyonu ile ilgili eğitim düzenlenmesine karar vermiş ve Mind2Biz Akademi’yi tercih etmiştir.

Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmış, “yetkinlik geliştirme“ kategorisinde, 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandıran eğitim klasik bir “BPMN Eğitimi” formatından uzak, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir düzende gerçekleştirilmiştir.

Sunum, vaka analizi, atölye çalışması yöntemleri desteklenerek gerçekleştirilen eğitimde BPMN 2.0 standardının kapsamı, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları ele alınmış, standardın temel modelleme özellikleri işlenmiştir. Örnek modelleme çalışmaları düzenlenmiş, gerçek hayat örnekleri ile birlikte tipik yapılan hatalar, en iyi uygulama yöntemleri, ip uçları vb. paylaşımlar ile katılımcıların yetkinliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

keyboard_arrow_up