Kuveyt Türk Katılım Bankası erwin Evolve Modeler yeni sürümü ile iş ve BT birimleri arasındaki iletişimi kuvvetlendiriyor

2009 yılından beri iş süreçleri modelleme yazılımı olarak erwin Evolve Modeler kullanıcısı olan Kuveyt Türk Katılım Bankası iş süreçleri modellerinin tümü ile ilgili geçerli ve doğrulanmış tek bilgi kaynağı olan süreç kütüphanesini yeni versiyona taşıdı.

Öncelikle test sistemi üzerinde erwin Evolve Modeler tüm kullanıcılarda güncellendi, kütüphane yeni versiyona yükseltildi, versiyon değişimi nedeniyle kütüphane gözden geçirildi, kütüphane yenilenen SQL sunucusuna taşındı ve kullanıcı bağlantıları test edilerek çalışır hale getirildi. Test sisteminde yapılan çalışmalar canlı sistem üzerinde tekrar edilerek çalışmalar sonuçlandırıldı.

Kurumun tüm süreçlerinin işleyişini daha etkin ve verimli izleneceği bu altyapı süreçlere ilişkin organizasyon, uygulama ve teknoloji boyutlarının izlenebilmesini sağlamaktadır. İyileştirmeye açık noktaların tesbiti, süreçlerin yeniden yapılandırılması, otomasyon gibi iş gereksinimlerinin saptanarak önceliklendirildiği süreç kütüphanesi evolve Evolve Modeler, yeni sürümü ile iş ve teknoloji kullanıcıları arasında iletişim köprüsü olmaya devam edecek.

erwin Evolve firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış erwin Evolve kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up