Kuveyt Türk Katılım Bankası Mind2Biz Akademi’den Kültürel Dönüşüm İnteraktif Eğitimi aldı

Kurum kültürü, bir kurumda yaşayan değerlerin, inançların, ilişki biçimlerinin, alışkanlıkların, karar mekanizmalarının, ritüellerin, ortalama davranışların tümünü temsil ediyor. İş ikliminde kalıcı ve güçlü değişiklikler olurken kültürün aynı kalması, uyumsuzluk, yetersizlik, mutsuzluk, rekabette geri kalma gibi sonuçlara yol açıyor. Bu gerçeğin farkında olan kurumlar, değişimleri yalnızca teknolojiye yatırım yaparak karşılamanın yeterli olmadığının, kültürel dönüşüme de eğilmelerinin bir zorunluluk olduğunun bilincindeler. Kuveyt Türk Katılım Bankası işte bu gereksinim doğrultusunda bir eğitim araştırmasına girdi ve yapılan görüşmeler ertesinde Mind2Biz Akademi Kültürel Dönüşüm Programı dahlinde sunulan Kültürel Dönüşüm İnteraktif Eğitimi’nde karar kıldı.

Kurumdaki temel aktörlerden oluşan 12 kişilik bir ekip için, bir günlük yüz yüze/interaktif düzenekte gerçekleşen eğitimde ağırlıklı olarak simülasyonlar ve canlandırmalar kullanıldı. İki koç ile yönetilen çalışmalarda açık iletişim, dinleme, tutumlar, duygu-zihin dengesi, takdir temaları işlendi ve bireysel, küçük gruplar ve büyük grup çalışmaları olmak üzere interaktif yöntemler kullanıldı. 15 günlük uygulama süresinin tanındığı eğitimde Buddy (Öğrenme partneri), Shadowing (Uygulama sırasında izleme, yansıtma) yöntemleri ele alındı.

keyboard_arrow_up