Kuveyt Türk Katılım Bankası Süreç Modelleme Projesi

Casewise Corporate Modeler Suite

  • Süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması
  • Görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi
  • Süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti
  • Model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması
  • Süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamında prosedür formatında yayınlanması
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi
  • Sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması
  • Kurumsal ortak bir süreç dili oluşturulması
keyboard_arrow_up