Kuveyt Türk süreç analiz ve modelleme projesine Mind2Biz ve Casewise Corporate Modeler ile başladı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Kalite ve Strateji İzleme Müdürlüğü, süreçlerini yönetme ve dönüştürme çalışmalarının merkezine yerleştirmek üzere kurum bünyesinde süreç modelleme amaçlı kullanılacak, doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek ve değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar oluşturacak bir sisteme geçilmesine karar verdi. Bu doğrultuda yürüttüğü ürün değerlendirme ve seçim çalışmaları sonucunda Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

Çoklu kullanıcı ortamında süreç modelleme yapılacak sistem ile ilgili kurulum çalışmalarının ardından Kalite ve Strateji İzleme Müdürlüğü katılımcılarına Corporate Modeler Foundation Temel Modelleme ve Kullanıcı Eğitimi ve Corporate Modeler Administrator Sistem Yöneticisi Eğitimi düzenlenerek katılımcıların gerek süreç modelleme metodolojisi gerekse ürün kullanım ve yönetim özellikleri konusunda deneyim kazanmaları sağlanmıştır. Eğitimleri takiben yine Mind2Biz tarafından verilen metamodel danışmanlık hizmeti başlatılacaktır. Kuveyt Türk Katılım Bankası Kalite ve Strateji İzleme Müdürlüğü, oluşan metamodel kurgularını kullanarak Casewise Corporate Modeler ortamında mevcut süreçlerin modellemesini gerçekleştirecektir.

Metamodel, kurum modelinde yer alacak farklı boyutlar (örn. strateji, süreç, organizasyon, uygulama, teknoloji, vb.), her boyuta özgü ele alınacak özellikler (örn. süreç için süreç adı, sürecin süresi, sürecin kategorisi, vb), boyutların birbirleri olan ilişkilerinin (örn. süreç-organizasyon, süreç-uygulama, süreç-teknoloji vb.) ve veri standartlarının tanımlandığı çatıdır. Metamodel ayrıca görselleştirmede kullanılacak grafik standartlarını (diyagram tipleri ve paletler, şablon diyagramlar, görselleştirme özellikleri vb.) belirler. Kurum modelleri metamodel tasarımlarının üzerinde geliştirilir. Bu şekilde farklı amaçlarla geliştirilen kurum modelleri (as-is, to-be) analiz amaçlı raporlanmaya, paylaşım amaçlı yayınlanmaya ve entegrasyon amaçlı veri aktarıma uygun yapıda tutulan birer veri kütüphanesidir.

Casewise Corporate Modeler firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış Casewise Corporate Modeler kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up