Metaveri Yönetimi için erwin Veri Zekası (erwin Data Intelligence) Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Daha İyi Veri Kalitesi

Kaynak-hedef ilişkisi içinde birbiriyle entegre edilmiş yapılardaki veri sorunları ve tutarsızlıklar gerçek zamanlı olarak belirlenir. Hataların giderilmesi ve kurum için önemli olan esasa ulaşma süreçleri iyileştirilir, böylelikle genel veri kalitesi artar.

Daha Hızlı Proje Teslimatı

Büyük Veri uygulamaları, Veri Kasası çözümleri, Veri Ambarı modernizasyonunu, bulut geçişi vb. projelerinizi %70’e varan oranda hızlandırın.

İçgörüde Artan Hız

Yüksek ücretle çalışan bilgi uzmanların hata ve tutarsızlıkları bulma, anlama ve giderme için harcadıkları zamanı gerçek görevleri olan kaynak veri analizine yönlendirmelerini sağlar.

Daha Yüksek Verimlilik ve Düşük Maliyetler

Otomatik ve tekrarlanabilir meta veri yönetimi süreçlerine güvenmek daha fazla üretkenlik sağlar. Bazı erwin Data Intelligence müşterileri, kodlama için % 85, meta veri keşfi için % 70’i aşan, veri tasarımı için % 50, veri dönüştürme için % 70 ve veri haritalama için % 80’e varan verimlilik artışını rapor etmektedir.

Mevzuata Uygunluk

Veri gizliliği ve güvenliğe yönelik zorunluluklar getiren GDPR, HIPAA, PII, BCBS ve CCPA gibi yasal düzenlemeler hassas bir verinin etiketlenmesini, kaynağının belirlenmesini ve izlenebilirliğinin sağlanması için geçtiği aşamaların akış düzeninde ortaya çıkarılmasını gerektirir.

Dijital Dönüşüm

Hangi verilere sahip olduğunu ve verinin potansiyel değerini bilmek her yönüyle dijital dönüşümü destekler. Dijital deneyimler gelişir, dijital operasyonlar zenginleşir, dijital inovasyon teşvik edilir ve dijital ekosistemler oluşur.

Kurumsal İşbirliği

İş birimlerinin veri yönetişimini stratejik hedefler ile uyumlu biçimde ele alması ve BT’nin veri yönetimi için gerekli teknik mekanizmaları aynı doğrultuda işletmesi verilere olan güveni, veriye erişimi ve kullanımı artırır, kurumsal hedefler etkin bir biçimde karşılanır.

keyboard_arrow_up