Metaveri Yönetimi Neden Zorludur?

Bugün var olan sayısız veri türü ve veri kaynağı birlikte çalışmak üzere tasarlanmamış yapıdadır.
Farklı teknolojilere sahip, dokümantasyonu zayıf veri yapıları zaman içinde birikmiş ve alt seviye entegrasyon gereksinimleri düşünülmeksizin kabaca bir arya getirilmiştir.

Verilerin iş süreçleri ile olan ilişkisi sınırlı veya eksiktir. Ortak kullanımdaki terimler işletme genelinde standartlaştırılmamış ve yaygın kabul görmemiştir.

Rollere ve iş akışlarına göre veri erişimini tanımlayan ve kontrol eden politikalar, süreçler ve araçlar bulunmamaktadır.

Geleneksel manuel yaklaşımlar pahalıdır, zaman alıcıdır, hataya açıktır ve dinamik bir kurumsal veri yönetimi altyapısına ayak uyduramaz.

Bunun sonucunda sağlam bir veri altyapısı gerektiren uygulamalar hatalı analizler ve yanıltıcı içgörüler sunabilir dolayısıyla operasyonel girişimler tehlikeye girebilir. Bir kurum, analitik araçların sağladığı avantajlardan tam olarak yararlanmadıkça veri güdümlü yönetilemez – ya da daha kötüsü yanlış yöne gidebilir.

keyboard_arrow_up