Metaveri Yönetimi Nedir?

Metaveri Yönetimi Nedir?
Metaveriler en yalın haliyle verilerle ilgili veriler olarak tanımlanır ve dijital dönüşüm teknolojilerinde anahtar rol oynar.

Metaveriler, verilerle ilgili verilerdir. Metaveri, bir kaynakta veri oluştuğu veya yakalandığı her anda, kullanıcılar veriye eriştiğinde, veri bir akış içinde organizasyonu dolaştığında, diğer kaynaklardan gelen farklı verilerle entegre edildiğinde veya zenginleştirildiğinde, kayıt olarak profillendiğinde, temizlendiğinde ve analiz edildiğinde üretilir.

Metaveriler değerlidir. Çünkü stratejik ve operasyonel karar vermeyi yönlendirmek için kullanılabilecek veri öğelerinin nitelikleri hakkında bilgi sağlar.

Metaveri yönetimi, verileri tanımlayan verilerin, birbirleri arasındaki ilişkiler ve köken analizi dikkate alınarak yönetilmesidir. Bilgilerin bir kuruluş genelinde erişilebilmesini, paylaşılabilmesini, birbiri ile ilişkilendirilebilmesini, entegre edilebilmesini, analiz edilebilmesini ve sürdürülebilmesini sağlamak için politikalar ve süreçler oluşturmayı içerir.

keyboard_arrow_up