Metaveri Yönetimi Size Nasıl Yardımcı Olur?

Metaveri Yönetimi Size Nasıl Yardımcı Olur?
Veri odaklı olma amacındaki bir kuruluş, çevik ve eksiksiz veri yönetimi için sağlam bir altyapı oluşturmadığı sürece analitik araçlardan tam anlamıyla yararlanamaz.

– Verileri keşfedin
Farklı veri yönetimi silolarında metaverileri tespit edin ve sorgulayın.

– Verileri toplayın
Farklı veri yönetimi silolarından metaveri toplanmasını otomatikleştirin ve bunları tek bir kaynakta birleştirin.

– Veri kaynaklarını yapılandırın
Fiziksel metaverileri belirli veri modelleri, iş terimleri, tanımlar ve yeniden kullanılabilir tasarım standartları ile ilişkilendirin.

– Metaverileri analiz edin
Verilerin iş süreçleri ile olan ilişkilerini ve hangi özelliklere sahip olduğunu anlayın.

– Veri akışlarını haritalayın
Verilerin ne noktada entegre edileceğini belirleyin ve kaynaklar arasında nasıl hareket ettiğini ve dönüştüğünü izleyin.

– Veri yönetişim modeli geliştirin
Standartları, politikaları ve en iyi uygulama pratiklerini yönetmek ve bunları fiziksel varlıklarla ilişkilendirmek için bir yönetişim modeli geliştirin.

– Veriye sosyal yetenekler kazandırın
Verileri tek bir yerde ve rolleri bağlamında görmelerini sağlayarak tüm paydaşları güçlendirin.

keyboard_arrow_up