Metlife Emeklilik ve Hayat süreç modelleme ve kurumsal mimari projesine Mind2Biz ve Casewise Corporate Modeler ile başladı

Metlife Emeklilik ve Hayat Süreç Geliştirme ve Kalite Yönetimi, süreç modellemenin tüm boyutları ile ele alınmasına olanak sağlayacak, süreç iyileştirme çalışmalarına baz teşkil edecek, aynı zamanda kurumsal mimari amaçlı kullanılarak değişim dinamiklerine etkin yanıtlar oluşturacak bir sisteme geçilmesine karar verdi. Bu doğrultuda yürüttüğü ürün değerlendirme ve seçim çalışmaları sonucunda Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

Çoklu kullanıcı ortamında süreç modelleme yapılacak sistem ile ilgili kurulum çalışmalarının ardından Süreç Geliştirme Bölümü katılımcılarına Corporate Modeler Foundation Temel Modelleme ve Kullanıcı Eğitimi ve Corporate Modeler Administrator Sistem Yöneticisi Eğitimi düzenlenerek katılımcıların gerek süreç modelleme metodolojisi gerekse ürün kullanım ve yönetim özellikleri konusunda deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitimleri takiben yine Mind2Biz tarafından verilen metamodel danışmanlık hizmeti başlatılacaktır.

Metamodel, kurum modelinde yer alacak farklı boyutlar (örn. strateji, süreç, organizasyon, uygulama, teknoloji, vb.), her boyuta özgü ele alınacak özellikler (örn. süreç için süreç adı, sürecin süresi, sürecin kategorisi, vb), boyutların birbirleri olan ilişkilerinin (örn. süreç-organizasyon, süreç-uygulama, süreç-teknoloji vb.) ve veri standartlarının tanımlandığı çatıdır. Metamodel ayrıca görselleştirmede kullanılacak grafik standartlarını (diyagram tipleri ve paletler, şablon diyagramlar, görselleştirme özellikleri vb.) belirler. Kurum modelleri metamodel tasarımlarının üzerinde geliştirilir. Bu şekilde farklı amaçlarla geliştirilen kurum modelleri (as-is, to-be) analiz amaçlı raporlanmaya, paylaşım amaçlı yayınlanmaya ve entegrasyon amaçlı veri aktarıma uygun yapıda tutulan birer veri kütüphanesidir.

Casewise Corporate Modeler yazılım ortamının kullanılması kurumda süreç tasarım ve analizinin potansiyel getirileri konusunda bilinçlenmeyi artıracaktır. Dönüşüm projeleri ile birlikte oluşacak etki analizini doğrudan sorgulayabilme ve değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar oluşturma yetenekleri sayesinde Casewise Corporate Modeler kurumsal mimari projesinde hedeflenen noktaya hızla ulaşılması yönünde destek olacaktır. Bahsedilen yapıda sadece süreçler değil aynı zamanda organizasyon, teknoloji, uygulama, ve sektöre özgü risk, kontrol vb. boyutların tümünün modellenmesi ve kurum içinde gerekli tüm paydaşlara yayınlanması sağlanacaktır.

Casewise Corporate Modeler firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış Casewise Corporate Modeler kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up