MetLife Emeklilik ve Hayat’ta erwin EA Desktop ile Süreç Modelleme atölye çalışması

Mind2Biz Akademi, İş Süreçleri Yönetimi Programı kapsamında süreç ekipleri için geliştirdiği İş Süreçleri Tanımlama ve İş Süreçleri Modelleme eğitimlerini, Metlife Emeklilik ve Hayat süreç ekibinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlayarak 11-12.11.2018 tarihlerinde gerçekleştirecektir.

2 günlük atölye çalışmasında Metlife süreç ekibi ile birlikte, erwin EA Desktop ortamında, örnekler üzerinden mevcut süreçlerin güncelliğinin sağlanması ve yeni süreçlerin tanımlaması ile ilgili faydalı modelleme yaklaşımları ele alınacaktır.

Çalışmada işlenecek konular şu şekildedir:

  • Süreç kategorizasyonu, süreçlerin gruplandırılması.
  • Süreçlerin hiyerarşik düzende konumlandırılması, dengeli bir drill-down yapısının kurgulanması.
  • Karmaşık süreçlerin aşamalandırılması, süreçler arası geçişler.
  • Süreçlerin gerçek verilerle simüle edilebilmesi.
  • Görselleştirmeye yönelik akıllı tasarımlar.
keyboard_arrow_up