MetLife Türkiye, Mind2Biz ile Casewise Corporate Modeler projesine başladı

Temel amacın süreç modellemenin tüm boyutları ile ele alınmasına olanak sağlayacak, süreç iyileştirme çalışmalarına  baz teşkil edecek olan alt yapının sağlanması ve MetLife süreçlerine ilişkin bilgilerin hızla ortama alınması olduğu proje ile sadece süreç modelleme değil aynı zamanda kurumsal mimari çalışmalarının da yürütülmesi hedeflendi.

MetLife bünyesinde kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda MetLife Türkiye, Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

Eğitim ve danışmanlık çalışmaları 2012 sonu itibariyle tamamlanarak 2013 yılında amaçlanan duruma ulaşılması planlanmıştır.

keyboard_arrow_up