MetLife Türkiye Süreç Modelleme Projesi

Casewise Corporate Modeler

Amaç:

Temel hedef, süreç modellemenin tüm boyutları ile ele alınmasına olanak sağlayacak, süreç iyileştirme çalışmalarına baz teşkil edecek olan alt yapının sağlanması ve MetLife süreçlerine ilişkin bilgilerin hızla ortama alınması ile sadece süreç modelleme değil aynı zamanda kurumsal mimari çalışmalarının da yürütebilmesi

Çözüm:

MetLife bünyesinde kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda MetLife, Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı. Eğitim ve danışmanlık çalışmaları 2012 sonu itibariyle tamamlanarak 2013 yılında amaçlanan duruma ulaşılması planlanmıştır.

Sonuç :

Corporate Modeler kullanımının organizasyonu süreç tasarım ve analizinin potansiyel getirileri konusunda bilinçlendirme, değişimi ortam içine entegre etme, değişimle birlikte oluşacak etki analizini doğrudan sorgulayabilme ve sonuç olarak gerçek iş problemlerinin çözümüne katkıda bulunabilme özellikleri ile hedeflenen noktaya hızla ulaşılması sağlanacaktır. Bahsedilen yapıda sadece süreçler değil aynı zamanda etki analizinin hedeflendiği, organizasyon, teknoloji, uygulama, ve sektöre özgü nesnelerin modellenmesi ve gerekli kitlelere yayınlanması sağlanmış olacaktır.

keyboard_arrow_up