Mind2Biz eDOCS DM User Activity Reporting

Mind2Biz eDOCS DM User Activity Reporting

Mind2Biz eDOCS DM User Activity Reporting yazılımı DM veritabanı üzerinden kullanıcıların belirtilen tarihler arasında sistem üzerinde gerçekleştirdikleri aktivitelerin raporlanmasını sağlar.

Arama Yapma

Yazılımı başlattıktan sonra aşağıdaki ekran gelmektedir:

Bu ekranda Date Filter karşısındaki listeden önceden belirlenmiş bir tarih aralığı seçebilir, veya bu listeden Custom seçerek alt taraftaki Start ve End tarih alanlarını belirlediğimiz başlangıç ve bitiş tarihlerini girebiliriz. Daha sonra aramayı yapmak için Search User Activities düğmesine basabilirsiniz.

Arama Sonuçları

Tarih aralığı belirtilip arama yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde bir arama sonucu gelecektir:

Bu listede her satır bir eDOCS DM kullanıcısını ve her sütun bir eDOCS DM aktivite tipini göstermektedir. Satır ve sütunların kesiştiği noktadaki sayılar ise belirtilen tarih aralığında o satırdaki kullanıcının o sütundaki aktivite tipinden bir aktiviteyi kaç defa gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu sayılara tıklanması durumunda sonuç ayrıntıları ekranı gelecektir. Arama ekranına dönmek için ekrarnın sol üstündeki geri okuna basabilirsiniz.

Arama Sonuç Ayrıntıları

Belirtilmiş tarihler arasında bir kullanıcının bir aktiviteyi hangi tarihte ve hangi dokümanlar üzerinde yaptığını gösteren ekran aşağıdaki şekildedir:

Bu ekrandaki listede dokümanın profilinde bulunan temel alanlar sütunlar halinde listelenmektedir. Eğer bilgisayarınızda eDOC DM Windows Explorer Extensions yüklü ise, bir dokümanı açmak veya profilini görüntülemek için listeden dokümanı seçip sırasıyla Open Document… ve View Profile… düğmelerini kullanabilirsiniz.

Otomatik Rapor Oluşturma ve Mail ile Gönderme

Yazılım ile birlikte gelen UserActivityReportConsole.exe programı konfigürasyon bölümünde anlatılan veritabanı ve mail ayarlarının yapıldığı bir bilgisayarda Windows Task Scheduler (Scheduled Tasks, Zamanlanmış Görevler) ile belirtilen zamanlarda otomatik olarak rapor oluşturma ve mail ile göndermek üzere ayarlanabilir. Bu program tek parametre olarak hangi tarih aralığı için rapor oluşturulacağını alır. Bu parametre şu değerlerden biri olmalıdır:

  • All
  • Today
  • Yesterday
  • LastWeek
  • LastMonth

Örnek çalıştırma komutu:

UserActivityReportConsole.exe Yesterday

Bu komutun elle veya otomatik olarak çalıştırılması sonucu ayarlanmış To ve CC adreslerine şuna benzer bir mail gönderilecektir:

Buradaki listede bulunan sayılara tıklayarak rapor ayrıntılarına ulaşılabilir. Bu özelliğin çalışabilmesi için konfigürasyon bölümünde de bahsedildiği gibi ayarlar kısmından Register URL Protocol Handler düğmesine basılmalıdır.

Entegre olduğu sistemler

Uygulama, OpenText Document Management System, eDOCS Edition ile entegre çalışmaktadır.


keyboard_arrow_up