Mind2Biz, “İş Süreçleri Analizi ve Modellemeye Genel Bakış” konulu yeni bir eğitim programı sunuyor

Bu eğitimin genel amacı iş süreçlerinin analizine ilişkin temel bileşenlerin açıklanması, genel anlamda iş süreçleri kavramlarının tanıtılması ve kurum bünyesinde fonksiyonel yapılanma ile süreçler arasındaki ilişkilerin ne şekilde ele alınması gerektiğinin aktarımıdır. Eğitim kapsamında ayrıca yeniden yapılanma, süreç ölçümü, analiz teknikleri ve süreç iyileştirme yöntemleri hakkında bilgi vermektir. Bununla birlikte iş süreçleri, analiz ve modelleme temel kavramlar, süreçlerin tanımlanması ve çerçevesi, süreç modelleme teknik ve standartları, süreç modelleme ve analizinden kurumsal mimariye geçiş konuları da ele alınmaktadır.

Eğitimin hedef kitlesi üst yönetim, departman ve süreç yöneticileri, strateji uzmanları, kurumsal BT mimarları ve süreç yönetim/iyileştirme uzmanlarıdır.

Eğitimin süresi 1 gün (5 saat) olup, eğitime katılım için ön şart bulunmamaktadır.

Eğitim Programı – İş Süreçleri Analiz ve Modellemeye Genel Bakış

keyboard_arrow_up