Mind2Biz, Kofax Express ile OpenText eDOCS DM entegrasyonunu sağladı

Mind2Biz, Kofax Express ile OpenText eDOCS DM entegrasyonunu sağladı.        Mind2Biz, Kofax Express ile OpenText eDOCS DM entegrasyonunu sağladı.

Kofax Express, dokümanları taramayı, organize etmeyi ve depolamayı kolaylaştıran, doküman işleme, görüntü iyileştirme ve doküman indeksleme istemci uygulamasıdır. Kofax Express ile bir kağıt yığınıyla yapılması hayal edilemeyecek şekilde dokümanlar ayrıştırabilir, sayfalar bir araya getirilebilir, doküman bölünebilir, çevrilebilir, sıra değişikliği yapılabilir, barkodlarla otomatik işlemler sağlanabilir. Ve, içinde gömülü olan VRS ( VirtualReScan) ile kağıt orijinalinden daha iyi görünen doküman görüntülerini kullanarak kontrollü şekilde arşiv oluşturulabilir.

Mind2Biz, Kofax Express ile OpenText Document Management eDOCS Edition gibi kapsamlı ve dünya çapında lider olan içerik yönetim sistemine doğrudan aktarım yapılabilmesi için entegrasyon sağlamıştır. Böylece taranan dokümanlar, kurumsal bir içerik yönetim sisteminde kurumun, çalışanların ve müşterilerin hizmetinde sunulabilmektedir.


keyboard_arrow_up