Mind2Biz, Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) Danışmanlığı Hizmeti sunuyor

ECM Haberleri Mind2Biz, Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) Danışmanlığı Hizmeti sunuyor.

“Kurumsal İçerik Yönetimi” alanında kurumların strateji ve yol haritalarını belirlenmesinde düşünce karmaşaları yaşanıyor. Böylesi sistemlerin gerekliliğin sorgulandığı ve getirilerinin anlaşılamadığı oluyor. Mind2biz’in bu alanda uzun yıllara dayanan tecrübesi ile, kurumsal içerik yönetimi konusunda firmaların durumlarını, ne tip yaklaşım ve teknolojilere gereksinim olduğunu belirlemek ve önceliklendirmek suretiyle kurumsal içerik yönetim stratejisini oluşturmak amacıyla danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Kurumsal İçerik Yönetim Danışmanlığı hizmeti, durum tespiti, analiz, çözüm önerileri geliştirme ve değerlendirme modülerinden oluşur. Hizmet modüler olarak sunulabilecektir.


keyboard_arrow_up