Mind2Biz NetWMS Brüksel’de Avrupa Birliği komisyonunca düzenlenecek olan proje gözden geçirme toplantısında çalışmalarını ve proje çıktılarını sunacak

ECM Haberleri Net-WMS projesi 3 yıllık bir maratonun ardından sonlanıyor     ECM Haberleri Net-WMS projesi 3 yıllık bir maratonun ardından sonlanıyor

Mind2Biz, 4 Mart 2010’da Brüksel’de Avrupa Birliği komisyonunca düzenlenecek olan proje gözden geçirme toplantısında projenin son yılında yaptığı çalışmaları ve proje çıktılarını sunacak. Tüm proje üyesi kuruluşların katılacağı toplantı ertesinde komisyonun değerlendirmeleri ile FP6 Çerçeve Programı dahilinde Avrupa Birliği fonlarınca desteklenmiş olan NetWMS projesi sonlanacak.

Net-WMS projesi, yeni nesil WMS Şebekelenmiş Hizmetlerinin temelini oluşturacak interaktif optimizasyon araçları ve prototip yazılımı sunacaktır. Net-WMS şebekelenmiş iletişim ve işbirlikçi süreçleri, karar vermeye yardımcı teknolojilerle, genel 2D/3D ve daha üst boyutlu kısıtlı yerleşim çözücüleri, sanal gerçeklikte görüntüleme ve etkileşim ortamları ve iş kuralları doğrultusunda ile paketleme modellerinin bütünleştirilmesi aracılığı ile ele alacaktır. Projenin çıktısı, tüm kombinasyonlara dayalı alan ile ilgili olacak ve hem WMS hem de TMS seviyelerindeki Tedarik Zinciri Yönetimi üzerinde, özellikle paketleme, araç yükleme, alan yönetimi, planlama & zamanlama, envanter kontrolü ve paketlenmiş parça görüntüleme alanlarında doğrudan teknolojik etkisi olacaktır.

Net-WMS prototip uygulamaları, şebekelenmiş depolama ortamlarında çalışacak ve fabrikada görev alan teknisyenler için kullanıcı-dostu bir arayüz üzerinde birlikte çalışabilirliğe uygun olacaktır. Depo yönetim sistemleri için yenilikçi araçlar ve eklentiler içerecektir:

  • Optimizasyon teknikleri ve sanal gerçeklikte etkileşime dayalı paketleme modelleyicisi
  • Optimizasyon tekniklerini kullanan paletleme aracı,
  • Kamyon yükünün bilgisayar ortamına aktarımını sağlayan bir modül,
  • Bir ağ boyunca birçok planlama bileşeni arasındaki iletişimi sağlayan bir dizi arayüz.

keyboard_arrow_up