Mind2Biz NetWMS projesi 3 yıllık bir maratonun ardından sonlandı

ECM Haberleri Net-WMS projesi 3 yıllık bir maratonun ardından sonlandı     ECM Haberleri Net-WMS projesi 3 yıllık bir maratonun ardından sonlandı

Mind2Biz, 4 Mart 2010’da Brüksel’de Avrupa Birliği komisyonunca düzenlenen proje gözden geçirme toplantısında projenin son yılında yaptığı çalışmaları ve proje çıktılarını sundu. Tüm proje üyesi kuruluşların katıldığı toplantı ertesinde komisyon çıktıları olumlu değerlendirdi ve böylelikle Eylül 2006 – Aralık 2009 tarihleri arasında 40 aylık süre boyunca yürütülen, FP6 Çerçeve Programı dahilinde Avrupa Birliği fonlarınca desteklenmiş bir STREP (Specific Targeted Researh Project) projesi olan Net-WMS sonlanmış oldu.

Net-WMS projesinin temel amacı, yenilikçi optimizasyon tekniklerinin sanal gerçeklik teknolojileri ile entegre edilerek birleştirildiği bir depo yönetim sistemi ortamında kurumların tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde rekabet etme güçlerini etkili bir biçimde ve yüksek seviyede artırmaktır.

Yeni nesil optimizasyon modülü

Net-WMS projesinin çıktısı olarak oluşturulan prototipler, günümüz depo yönetim sistemlerinde adreslenmeyen yükleme, yerleşim tasarımı vb. konularla ilgili problem tiplerini ele almaktadır. Bu problem tipleri, operasyonel seviyede birçok gerçek hayat kısıtının çözümde dikkate alınmasını gerektirmekte ve optimizasyon/sayısal çözümleme alanlarında zor ve birleşimsel (combinatorial) olarak kategorize edilmektedir. Farklı problem tipleri için geliştirilen parametrik yapıdaki çözücü (solver) prototipler yeni nesil bir optimizasyon modülü bünyesinde birbirleriyle entegre edilmiştir.

Bu yeni nesil optimizasyon modülü, müşteri taleplerinin ne şekilde kutulanacağının tespiti, palet içi yükleme, konteyner içi yükleme, araç filosu içinde palet yerleşimlerinin belirlenmesi, şablon palet yerleşimi tasarlama, üretim sahaları içindeki stok alanlarının organize edilmesi gibi uzman-kişi odaklı operasyonlarda, kurumların zeka tabanlı ileri teknolojilerden yararlanmalarına imkan vermektedir. Sistem, faaliyetlerini dağıtık ortam ve organizasyonlar üzerinden yürüten kurumların Internet/ortak ağ üzerinden tümleşik olarak çalışmalarına imkan verecek bir SOA altyapısını desteklemektedir. Problem türüne bağlı olarak kullanıcılar, sistemi Internet tarayıcılar üzerinden kullanabilmekte, çıktıları gerek modül içinden 3D Viewer vasıtasıyla görüntüleyebilmekte, gerekse yenilikçi bir raporlama ve kullanıcı etkileşim imkanı sağlayan 3 boyutlu PDF (3D PDF) olarak üretebilmektedir. Sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanımını gerektiren problem türlerinde sistem kullanıcıya sanal gerçekliğe özel yeteneklerle donatılmış bir Sanal Depo (Virtual Warehouse) arayüzü sunmaktadır.


keyboard_arrow_up