Mind2Biz OpenText Kurumsal İçerik Yönetimi Günü düzenlendi, Haziran 2012

Mind2Biz Ücretsiz Casewise Corporate Modeler Eğitimi 16 Şubat 2012Mind2Biz Ücretsiz Casewise Corporate Modeler Eğitimi 16 Şubat 2012

7 Haziran 2012 tarihinde Point Otel Barbaros’ta düzenlenen etkinlikte OpenText ve Mind2Biz kurumsal içerik yönetimi konusundaki birikimlerini, bu alandaki teknolojileri ve gelişmeleri katılımcılarla paylaştılar. 


Kurumsal içerik yönetimi konusunda kavramsal anlatım ile başlanan etkinlikte, konunun teknoloji ile desteklenen bir kurum stratejisi olarak ele alınması gerekliliği vurgulanırken, özellikle üzerinde durulan şu konular oldu: Kurumsal içerik yönetimi çözümleri, farklı teknoloji bileşenlerinin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Kurumlara dışarıdan gelen bilgilerin veya kurum içerisinde oluşan içeriğin uyumluluk, maliyet, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi yönlendirici faktörlerle yönetimine ihtiyaç duyulur. 

Teknolojilerin ilk dönemlerinde maliyet ve verimlilik kaygıları ile yapılan bu alandaki çalışmaların yerini son dönemde risk yönetimi ve uyum gereksinimleri almıştır. Rekabetçilik ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi ise her zaman belirli seviyede yerini korumaktadır. Epostalar, çoğu zaman muhaberat sürecinden geçen evraklardan daha önemli ve kritik bilgi içerirler. Epostalar kişisel değil, kurumsal değerlerdir. Bu nedenlerle epostaların da kurumsal içerik yönetim sistemleri içerisinde yönetilmesi gerekir. Yaşanan içerik patlaması sonucunda, oluşturulan içerik ile bu içeriği elektronik olarak saklama kapasitesi arasındaki boşluk giderek büyümektedir.

Bugünün gerçeği olan; herhangi bir yerden, herhangi bir anda, herhangi bir içeriğe ulaşabiliyor olmaktır. İçeriğin sosyal, mobil ve bulutta olması kaçınılmazdır. Sosyal iletişimin yükselişine paralel OpenText de bu alanda pek çok yeni teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca mobilitenin getirdiği esnekliği destekleyecek ve kurumsal amaçlarla değerlendirecek çözümleri de kullanıcı ve geliştiricilerin hizmetine sunmaktadır. 2012 yılı içerisinde eDOCS ürün ailesine yönelik temel gelişmeler, ürünün kullanımına ve yönetimine yönelik kolaylık sağlayan özellikler, Unicode desteği , eposta yönetimine eklenen yeni olanaklar, Apple teknolojisine verilen destek ve 64 bit desteğinin tamamlanması olmuştur. Gelişim, Web 2.0 (sosyal medya) yapısının entegrasyonu ile kullanıcıların bilgilere daha hızlı erişimini sağlamak yönünde olacaktır. Ayrıca Windows 8, esnek arama yeteneklerinin geliştirilmesi öngörülmüştür. 

OpenText eDOCS ürün ailesi ve çevre çözümlerin, demolar ve örnek projeler aracılığı ile anlatıldığı etkinlikte farklı sektörlerden katılımcılar, OpenText yetkililerinden ürünler ve ürün gelişim planları hakkında doğrudan bilgi alma olanağına sahip oldular.


 

keyboard_arrow_up