Novartis’te OpenText eDOCS DM Doküman Yönetimi

Başarı Öyküleri Novartis ProjesiBaşarı Öyküleri Novartis Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

Kofax Capture

  • İlaç üretim şarj dosyalarının üretimin tamamlanması ertesinde toplu halde taranması, temel bilgi alanları bazında indekslenmesi ve indeks verilerinin validasyonu ertesinde merkezi doküman yönetim sistemine otomatik olarak aktarılması
  • Üretim şarj ve master dosyalarının ve validasyon dokümantasyonunun elektronik ortamda erişimi ve takibi
  • Validasyon kuralları gereklerinin karşılanması
  • Grup, fonksiyon ve doküman bazında kullanıcı erişim haklarının validasyon kuralları çerçevesinde yönetimi
  • Denetim ve Kalite Güvence Sistemi’nde güvenliğin elektonik ortama aktarılması

keyboard_arrow_up