Novartis’te OpenText eDOCS DM Doküman Yönetimi

Başarı Öyküleri Novartis'te OpenText eDOCS DM Doküman Yönetimi

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri, Kurtköy üretim tesisi bünyesinde yürüttüğü üretim şarj dosyalarının elektronik ortamda takibine yönelik çözüm araştırmasında Mind2Biz ve sunduğu OpenText eDOCS DM 5.1 Doküman Yönetim Sistemi çözümü ve entegre olarak implemente edilen Kofax Ascent Capture Doküman Tarama ve İşleme Sistemi çözümlerinde karar kılmıştır. Projede, ilaç üretim şarj dosyalarının üretimin tamamlanması ertesinde toplu halde taranması, çeşitli temel bilgi alanları bazında indekslenmesi ve indeks verilerinin validasyonu ertesinde merkezi doküman yönetim sistemine otomatik olarak aktarılması sağlanmış, kalite güvence organizasyonu genelinde dosya içerik ve bileşenlerine çeşitli arama ve yönetim mekanizmaları ile elektronik ortamda erişime/takibe olanak verecek bir sistem kurulmuştur. Projede implemente edilen Kofax Ascent Capture Doküman Tarama ve İşleme Sistemi’nin temel işlevi, doküman tarayıcı vasıtasıyla üretim dosyalarının toplu halde taranmasını ve tanımlı kurallara uygun bir biçimde modülarize edilmesini sağlamak, kullanıcı tarafından indeks alan bilgilerinin girişine ve kontrolüne imkan vermek, gerek indeks bilgilerini gerekse çoklu sayfa formatındaki görüntü dosyalarını OpenText eDOCS DM Doküman Yönetim Sistemi içine beslemektir. OpenText eDOCS DM Doküman Yönetim Sistemi’nin temel işlevi, Kofax Ascent Capture tarafından oluşturulan üretim şarj dosya içeriğine ait elektronik formattaki görüntü dosyalarının merkezi bir kütüphane dahilinde yönetimini sağlamaktır. Bu sistem, tanımlı kullanıcıların yetkileri dahilinde dokümanlar üzerinde profil alanları üzerinden arama yapmalarına, arama sonuçlarını görüntülemelerine, yetkileri doğrultusunda profil bilgileri ve dosya içeriklerini görüntüleme ve/veya güncellemelerine imkan vermektedir. Sistem, FDA 21 CFR Part 11 kurallarını içeren validasyon kapsamında uygun olarak dokümante edilmiştir.


keyboard_arrow_up