OBSS Analist Ekipleri için İş Analizi Eğitimi – Seri1

Doğaları gereği farklı kültürlere, hedeflere ve çalışma şekillerine sahip olan İş birimleri ile Bilgi Teknolojileri birimlerinin birbirleri ile uyumu yakalamaları olmazsa olmaz bir gerekliliktir ve uyuşmanın üst düzeye çıkarılması öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. Farklı dillerde konuşan bu dünyaların birbirlerini anlam kaymalarını engelleyecek biçimde anlayabilmeleri ve öncelik ve çıkarlarının çatışan değil ortak olduğunu gözlemlemeleri esastır.

Uyumu yakalayabilmenin önemli araçlarından biri, iki dünyayı da tanıyan ve onlarla birlikte hareket edebilen, tarafların talep ve ürünlerini diğerine onun diline çevirerek anlatabilen bir rolü organizasyon içinde kurumsallaştırmaktır. Talepleri dinleyen, sorgulayan ve zenginleştiren bu rol, ihtiyacın doğru anlaşılmasını ve bu ihtiyacı karşılayacak doğru çözümün üretilmesini sağlayacak yetkinliklere sahip olmalıdır. Birbirini anlayabilen birimlerden oluşan kurumlarda uyumun yakalanacağı açıktır. Uyum ortak hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracak, bu da kurumu başarıya taşıyacaktır. Bu nedenle, İş ve Bilgi Teknolojileri birimleri arasında doğru konumlandırılan ve gerekli yetkinliklerle donatılmış iş analizi, dijital dönüşümün sürekliliğinin sağlanması için büyük bir önem taşımaktadır.

Bu gereksinimlerden yola çıkan Mind2Biz Akademi, İş BT Uyumu Programı kapsamında analist ekipler için İş Analizi Eğitimi düzenlemektedir. Klasik bir “iş analizi eğitimi” formatından uzak, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir çalışma olmasına özen gösterilen eğitim, 2 günlük bir program düzeninde gerçekleştirilecektir.

Banka, sigorta ve e-ticaret sektörlerinde dış kaynak organizasyonu altında hizmet veren OBSS firmasının analist ekipleri için düzenlenecek eğitimde öncelikle ekiplerin barındırması gereken yetkinliklerin kavramsal tanıtımı yapılacak, organizasyon içindeki yeri ve iş birimlerine sağladığı katkılar tanımlanacaktır. Organizasyon yapıları gereği, proje bazlı olarak gerektiğinde birden farklı kurumda farklı kurum kültürleri ile uyumlu olarak hizmet sunmak durumunda olan OBSS analist ekipleri için düzenlenen eğitim, teknik bir analiz eğitiminden farklı olarak günlük hayata daha çok dokunan, somut deneyim paylaşımı ve tecrübe aktarımına dayanan şekilde organize edilmiştir. Kavramsal bilgilendirmenin yanı sıra atölye çalışması düzeninde örnek vakalar üzerinde çalışma ve tartışma imkanları yaratılacaktır.

keyboard_arrow_up