OpenText BPM Server Integration for eDOCS

İş süreçlerinin yaşam çevrimini yönetin

İş süreçleri, insanları, içeriği ve kurumsal uygulamalı kapsar. Bunlar bir arada bütünleşik şekilde çalıştığı zaman verimliliği ve değer zincirini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. En iyi şekilde işletilen iş süreçleri ayrıca şirketinize, düzenlemelerle uyumlu olma ve değişen pazar dinamikleriyle müşteri beklentilerine hızla cevap verebilme imkanı sağlar. Daha etkin süreçler üretkenliği artırır ve rekabet avantajı sağlar.

Gerçekte, çalışanlar operasyonel iş akış sürecinin zamanının %80’ini verileri düzelterek, elle giriş yaparak ve göndererek ya da iş akışını yönlendiren düzensiz bileşenleri takip ederek geçirmektedir. OpenText BPM Server Integration for eDOCS, şirketinizin yapısal iş akışlarını analiz edip, yönetip, otomatikleştirip sonucunda en iyi şekilde kullanılır hale getirir. Esnek ve ölçeklenebilir tasarımından dolayı, BPM Server size en kapsamlı karmaşık süreçleri, milyonlarca işlemi, binlerce kullanıcı ve birçok uygulamayı bir arada yönetme imkanı verir.

Sınırsız ölçeklenebilirlik yüksek ölçekte karmaşık süreçleri yönetir

OpenText BPM Server Integration for eDOCS, iyi yapılandılırmış iş akışları ile binlerce görev ve kullanıcıya dayanan yüksek hacimli süreç ortamlarında en iyi şekilde çalışır. Bu arada, BPM Server’ın modüler, tam bütünleşik mimarisi bütün iş süreçlerini belirler, eşleştirir ve yapısal ve yarı yapısal olanları destekler. İşakışı sürecine dahil olan çalışanlar arasında iletilen bütün süreçler, iş akışında bir sonraki adımı belirleyen BPM Server’dan geçer. BPM Server bir iş sürecinde hiyerarşik kurumsal yapı doğrultusunda bireysel adımları dinamik olarak yönlendirir. Bir zamanlar tamamlanması günler hatta haftalar alan süreçler, BPM Server’ın çalışanların ihtiyaç duydukları tüm bilgiyi hazır sağlaması ile dakikalar içinde yapılabiliyor. Kağıt dokümanlar geldiği anda taratılabilir, hızla ilgili hesap bilgisine bağlanabilir ve daha sonra merkezi içerik depolayıcısında saklanabilir. Fatura doğrulama, çok sayıda işlem, kişi ve kağıt doküman içeren kritik bir işakış sürecidir. BPM Server bu süreci, faturaları taratıp depolayarak, verileri yakalayarak ve bunları doğrulama sürecini başlatan kurumsal kaynak planlama uygulamasına aktararak en iyi şekilde kullanır. BPM Server, çoklu-aşamalı onaylama süreçlerini birleştirir ve gelen faturaları tek ekranda karşılaştırıp Microsoft Outlook ve SAP ile entegre eder.

Kritik iş süreçlerinde iş akışlarını en iyi şekilde kullanmak

OpenText BPM Server Integration for eDOCS, iş süreçlerini ciddi oranda geliştirir, üretkenliği artırır ve maliyetleri azaltır:

  • Fatura onay süreçlerinizi otomatik hale getirir ve nakit akışınızı optimize eder.
  • Ödeme süreçlerini yönetmek ve ödeme çevrimlerinizi geliştirmek için harcanan zamanı ve çabayı azaltır.
  • Müşteri taleplerini yönetme zamanını azaltarak rekabette ileride olma imkanı verir.
  • Müşteri şikayetlerini şeffaf ve hızla yöneterek müşteri memnuniyetini artırır.
  • Sigorta sözleşmelerini işlem başı maliyeti azaltarak daha etkili olarak yönetir.
  • Hizmet yada ürün kalitesi konusundaki anlık veriye anında erişerek hızlı karar alınmasını sağlar.

İş süreci yaşam döngüsünü yönetin

OpenText BPM Server Integration for eDOCS, sürecin işleyişi boyunca toplanan veriyi analiz ederek ve bunu süreci geliştirmede kullanarak iş süreçlerini en uygun şekilde geliştirir. Tasarım ortamı BRM Server’ın sunduğu analizler aracılığı ile geliştiricilere belirli bir görevi yada işlemi otomatikleştirme ve bunu süreç içine dahil etme amacıyla daha iyi iş akışı geliştirebilmeleri imkanını verir. İş süreçleri sürekli analizler ve iyileşitirme faaliyetleri ile geliştirilir.

Entegrasyon anahtardır

OpenText BPM Server Integration for eDOCS, iş süreçlerinde kullanıcıları, ofis ve kurumsal uygulamalar ile bütünleştirir. Birçok kurum uygulaması elektronik iş süreçleri çevresinde yürür fakat bireysel olark kullanıcıların rolleri üzerinde değerlendirme yapamaz ve erişimi sınırlandırmada yetersiz kalır. İş akışının olmadığı bir ortamda sistemler arasındaki geçişler manuel olarak gerçekleştirilir ki bu şirketler için, süreçlerin kontrolünü kaybetmeyi ve verimsizliği getirir.

Basitleştirilmiş yönetim ile genel gideri en alt seviyeye indirin

Email Archiving for Microsoft Exchange uygulamasının yönetimi oldukça kolaydır. Otomatik arşivleme, örneğin, merkezileştirilmiş tek bir noktadan kontrol edilebilir. Çünkü çözüm Microsoft Management Console (MMC) içinden yönetilir, eğitim maliyetleri ciddi oranda azalır. Sistem yönetcileri, Microsoft Exchange nesnelerinin depolama alanı için ek donanıma gerek duymadan düzenli olarak arşivleneceği konusundan emin olurlar. Email Archiving for Microsoft Exchange uygulamasının diğer özelliği, arşivleme sürecinde tam kontrol sağlayan kapsamlı kota raporlarının oluşturulmasıdır.

OpenText BPM Server Integration for eDOCS, ERP, SCM ve CRM ve Microsoft Outlook gibi ofis uygulamaları gibi kurumsal uygulamalar ile entegre edilebilir. Müşteriler, işortakları gibi uzaktan kullanıcılar iş süreçlerine katılabilirler ve sadece Web tarayıcılarını kullanarak iş akışının zincirini düzgün ve doğal bir şekilde kapatabilirler.

Tazminat talep süreci gibi klasik uygulamalar, sigorta şirketi ve hastane gibi büyük şirketler için iş süreçlerini ele alırlar. Ancak bunu, diğer uygulamalarla bütünleşemeyen bağımsız uygulamalar olarak yaparlar. BPM Server bu klasik uygulamalar ile arayüz oluşturup işlemleri farklı uygulamalara iletme imkanı vererek şirketlere kendi iş akışlarını hızlandırma imkanı verir. BPM Server herşeyi BPM Server’ın grafiksel arayüzünden yaparak kullanıcılara işlemlerini daha hızlı yapabilme imkanı verir.

Hızla süreçleri geliştirin, formlar oluşturun, ve bilgiyi merkezileştirin

OpenText BPM Server Integration for eDOCS’ın BPM Designer’ı, geliştiricilere iş süreçlerini hızla tanımlama ve yönetme imkanı veren kullanıcı-dostu grafiksel bir tasarım ortamıdır. En iyi uygulamalar alt-süreçler de dahil bir proje yöneticisi tarafından geliştirilip yönetilebilir. Sistem otomatik olarak formları yaratır ya da geliştiriciler kullanıcılar için en etkin ve mümkün olan en yüksek hızla görevlerini tamamlayabilmeleri için ihtiyaçları olan bütün bilgiyi sağlayan özelleştirilmiş formlar tasarlamak için form geliştirme ortamını kullanabilirler. BPM Designer müşterilere iş süreçlerini hızla ve kolayca tasarlama, test etme ve uygulama imkanı verir. BPM Designer kullanıcıların bilgiden en fazla faydayı elde etmelerini sağlayacak şekilde iş akışlarının kolaylıkla değiştirilerek gereksinimlere uygun hale getirilmesini sağlar.

Uyumluluk gereksinimlerini destekleyin

Veri saklama düzenlemeleri, şirketlerde işlemleri ilgilendiren ve dahil edilen her dokümanın, özellikle finansal hesaplarla ilişkili dokümanların, güvenle depolanmasını talep etmektedir. OpenText BPM Server Integration for eDOCS, sürecini tamamlayan ve artık değiştirilemez niteliğe sahip olan her doküman için, geçtiği iş akışlarının detaylarını içeren bir XML dokümanı oluşturup, tamamlanmış sürecin bir şemasını ve dosya isimlerini de içerecek şekilde arşivlenen dokümanlarla ilişkilendirir.

Özellikler Faydaları
Olay-bazlı Süreçler İşlemlere ve iş olaylarına otomatik tepki vererek iş atikliğini ve duyarlılığını artırır.
Süreç izlenebiliriliği Denetim, analizler ve raporlama, iş akışlarını kontrol ederek, süren ve tamamlanmış süreç bilgilerinin detaylı analizlerini gerçekleştirerek ve süreç değişimlerini doğrulayarak, en iyi iş kararlarını sağlar.
Eskalasyon Yönetimi Zaman çizelgelerini izleyerek süreç döngülerini kısaltmaya yardımcı olur.
Süreç Kapasitesi ve Ölçülebilirliği Karmaşık işlemleri, milyonlarca işlem ve binlerce kullanıcıyı içine dahil ederek çeşitli iş süreçlerini yönetir.
Bütünleşmiş ECM İş süreçlerinde sıklıkla kullanılan içeriğe erişilebilirlik ve hazır yönetim imkanları sunar.
Uygulama Birleştirme Kurumsal kaynak planlama gibi iş uygulamalarını sadece süreç akışını garantilemek için değil, ayrıca farklı uygulamalar arasında çalışma mücadelesi veren son kullanıcılar için birleştirilmiş bir kullanıcı-dostu arayüz sağlar.
Grafiksel Süreç Tasarımı ve Modelleme İş süreçlerindeki değişiklikleri hızlı ve etkin şekilde uygulamaya olanak verir.
Destek Standartları Yatırımları korumak ve entegrasyon yetemeklerini ertırmak için XML ve WfMC (Workflow Yönetim Koalisyon Arayüzü) gibi standartları destekler
Kullanım kolaylığı Hazır sunulan posta istemci entegrasyonu hızlı uygulamaya ve eğitim gerektirmeden yaygınlaştırmaya olanak verir ve böylece kullanıcı kabulünü ve memnuniyetini garantiler.
Table footer Footer data
keyboard_arrow_up