OpenText Content Services Çözümleri

OpenText eDOCS DM Siz Nasıl Çalışıyorsanız Ona Uyum Sağlar

OpenText eDOCS DM uygun maliyetli, kullanımı ve yönetimi kolay, değişen gereksinimlere göre hızla ölçeklenebilen bir Kurumsal İçerik Yönetimi (Enterprise Content Management) çözümüdür.

Günümüzün rekabete dayalı ekonomik ortamında başarılı olabilmek için iş açısından kritik süreçleri hızlandırmak isteyen organizasyonların, kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi birikiminden yararlanırken harcanması gereken zamanı en aza indirgemeleri gerekmektedir. Yine de, birçok organizasyon, kolektif bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde erişmelerini sağlayacak araçlardan mahrum bulunmaktadır. Bu durum, yoğun olarak belge kullanılan endüstrilerde, organizasyonun karar verme süreçlerini ciddi şekilde etkileyerek organizasyonun kıvraklığını engellemekte ve rekabet ortamında elde edilecek avantajları sınırlamaktadır.

Karar verme sürecinin hızlanmasına, belge güncelliğinin sağlanmasına ve iş açısından kritik bilgilere kurumsal bir temelde erişilmesine yardımcı olmak için, organizasyonların belgelerini etkili ve güvenlik imkanlarına sahip bir şekilde yönetmelerine, düzenlemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyacak bir sisteme gereksinimleri vardır.

Esnek ve iş birliğini destekleyen bir çalışma ortamı sunan OpenText eDOCS DM ile iş süreçlerinde üretilen veya kullanılan hassas iş bilgileri, içeriğin yaşam döngüsü süresince güvenlik tanımları altında korunur ve kontrollü yöntemlerle işlenir. Bununla birlikte günlük işlemler için ihtiyaç duyulan bilgilere erişim hızla ve kolaylıkla sağlanır.

keyboard_arrow_up