OpenText eDOCS Document Management Doküman Yönetimi Çözümü

Bilgi Yoğunluğunun Zorluklarını OpenText eDOCS ile Aşın

Tüketicilerin yeni nesil teknolojileri kullanma oranındaki artış, kurumlara ulaşan ve kurum içinde
değerlendirilmesi gereken bilginin çeşitliliğinde ve miktarında büyük bir patlama yarattı. Bu yığılmanın doğru yönetilememesi, özellikle hizmet odaklı şirketlerde, kurumsal verimsizliğe sebep olmanın ötesinde büyük boyutlarda operasyonel kayıplara sebep oluyor, müşteri memnuniyetine ve dolayısıyla kurum itibarına zarar veriyor.

McKinsey raporuna göre çalışanlar günde ortalama 1.8 saatini -haftada 9.3 saat- bilgiyi arayıp bulmak ve toplamak için harcıyor. Bununla birlikte birçoğu ihtiyaç duydukları bilgilere erişemiyor. Öte yandan dijital çağın gerekleri doğrultusunda teknolojiye dayalı yenilikçilik yaklaşımları tam merkeze yerleşti, iş operasyonları her geçen gün daha da bilgiye dayanan, bilgi-yoğunluklu hale geldi ve esnek çalışma yöntemlerine talep arttı. Bu yönelimler kurumlar için yeni mücadele alanları oluşturdu, özellikle güvenlik uygulamaları sebebiyle kurumların işletmeleri gereken kontrol ve denetim mekanizmaları derinleşti.

OpenText eDOCS, bilgi birikiminizi yönetme ve bilgiye dayalı kurumsal varlıkların, günümüz iş koşullarında performansınızı artırmak için kullanımı alanlarında başarısı kanıtlanmış bir çözümdür. İş süreçlerine ait hassas bilgilerinin kontrollü yöntemlerle işlendiği, güvenlik tanımları altında korunduğu ve aynı zamanda günlük işlemler için ihtiyaç duyulduğu anda kolaylıkla erişilebildiği ortamlar yaratır.

keyboard_arrow_up