OpenText Metastorm BPM Business Process Management Suite

pdf indir

opentext metastorm bpm

Kurumsal Gelişim Vizyonunuz Artık Uygulama ile Buluşuyor

OpenText Metastorm Business Process Management Suite, iş süreçlerinde sürekli gelişimi hedefleyen kurumlar için geliştirilmiştir ve bu vizyonu uygulamaya dönüştüren geniş kapsamlı bir çözüm platformudur.

Giderek artan rekabetçi baskılara, düzenleyici uyum yasalarına, pazar koşullarına ve müşteri beklentilerine karşılık verebilmek için şirketler günümüzde artık sadece etkinlik ve verimliliklerini artıracak çözümler aramakla kalmıyor aynı zamanda sürekli değişim gereklerine yanıt verme yeteneğini barındıran çözümlere yöneliyorlar.

Yakaladığınız fırsatları avantaja dönüştürebilmek için siz de altyapı sistemleriniz üzerinde işleyen zekice tasarlanmış bir süreç katmanı oluşturun ve kritik kurumsal süreçlerinizin görünürlüğünü artırın.

OpenText Metastorm BPM ile kazanımlarınız

 • Süreçleri stratejik olarak kurumsal hedeflerinizi destekleyecek şekilde tasarlarsınız.
 • Çalışanlarınızın yeteneklerini değerlendirebilir, bir işin o an uygun konumdaki herhangi birine değil o işi en iyi yapacak çalışana atanmasını sağlarsınız.
 • Bilgi birikimi ve deneyimlerinizi kurum içinde paylaşabilmek üzere bir işbirliği ortamı oluşturursunuz. Böylelikle çalışanlarınız işlerini daha hızlı tamamlayabilirler.
 • Yenilikçi fikirleri, kurumsal çevikliği ve performansı artırmak için organizasyonunuzdaki kişiler, sistemler ve süreçleri ortak bir platform üzerinde birleştirirsiniz. Böylelikle kurumsal bilgi birikiminiz kendiliğinden beslenir, kurum içinde sürekli gelişim ortamı sağlarsınız.

Zengin süreç tasarım imkanları

Bir BPM uygulamasını başarıya taşıyan temel faktörlerden biri yeni süreçlerin ne kadar hızlı ve kolay tasarlanabilir ve uygulanabilir olduğudur. Süreç tasarım fonksiyonları süreç sahiplerine, yöneticilere ve BT profesyonellerine kurumsal süreçlerinin zengin grafiksel modellerini oluşturma imkanı verir. Bu görsel modeller üzerinde sürecin akış detayları görüntülenir ve tek bir tıkla diğer süreç bileşenlerine erişim sağlanır. Aynı süreç tasarım ortamı içinde kullanıcı arayüzleri, formlar ve iş kuralları gibi sürece bağlı diğer bileşenler hızla oluşturulabilir.

Bununla birlikte farklı süreçler içinde tekrarlayabilecek, yeniden kullanılabilir yapıdaki süreç parçaları ortak bir kütüphanede saklanabilir. Böylelikle ortak iş yapış yöntemleri kurum genelinde yaygınlaştırılır ve sürekli iyileştirmeye destek veren bir işbirliği ortamı yaratılır.

Fonksiyonel açıdan zengin, tüm tarafların tasarım gereksinimlerini tek bir ortamda karşılayan ve kullanım kolaylığını ön planda tutan OpenText Metastorm BPM ortamı, iş süreçlerinin tasarımı, test edilmesi ve uygulamaya alınması aşamalarında olağanüstü bir hız ve esneklik sunar. Bu sebepledir ki dünya genelinde birçok müşterimiz yüzlerce operasyonel kritik iş sürecini dış destek almadan kendi bünyelerinde geliştirebilmiş durumdadır.

Sosyal BPM Olmanın Ötesi: Akıllı İş Yapış Yöntemleri

OpenText Metastorm BPM, iş yapış yöntemlerinde şeffaflığı, katılımı ve paylaşımı destekleyen bir altyapıdır. Sistem, çalışma yöntemlerinizi iyileştirmek, işleri daha akıllıca ve başarıyla yürütmek için kullanabileceğiniz, belki de “önceden dokunulmamış” birçok bilgiye erişimi ve paylaşımı mümkün hale getirmektedir. Bir süreci geliştirme ve iyileştirme yönünde süreç sahiplerini ve son kullanıcılarını tek bir ortamda buluşturarak farklı paydaşların farklı bakış açılarını yansıtmalarını sağlar. Uygulamaya alınan bir süreç yürütülürken çevrimiçi sohbet özelliği sayesinde bir iş adımıyla ilgili olarak kurum içinde gerçek zamanlı bir tartışma ortamı sağlanır ve karşılıklı görüşmeler süreçle ilintili olarak saklanır.

OpenText Metastorm BPM’in yetenek havuzu özelliği, kurum içinde ihtiyacınız olduğu anda size yardım edecek uygun çalışana ulaşma imkanı verir. Verimliliğinizi ve müşteri memnuniyetini daha da artırmak için iş yüklerini uygun yeteneklerle eşleştirebilirsiniz. Dinamik görev paylaşımı ve yetenek havuzları bir işin kurumunuzda en uygun ve donanımlı çalışan tarafından gerçekleştirilmesine imkan verir.

Entegrasyon, Uygulama ve Otomasyon

BPM sistemlerinin en önemli getirilerinin başında harici uygulamalar ve veri kaynakları ile doğrudan entegrasyon yeteneği gelmektedir. Entegrasyon teknolojileri, iş süreçlerinin sürdürülebilir bir yapıda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından kilit rolü oynamaktadır. Geçmişte yoğunlukla teknik bir konu olarak ele alınan entegrasyonlar, karmaşık, yüksek maliyetli ve büyük ölçüde teknik BT kadrolarının ilgi alanındaydı. OpenText Metastorm BPM artık entegrasyon noktalarını süreç tanımının içinde yeni bir boyuta taşıyor. Kullanıcılar “iş-dostu” entegrasyon nesneleri ve görsel entegrasyon modelleri ile çalışabilmekteler, bu nesneleri tasarım ortamında “sürükle ve otomatik birleştir” olanağı ile süreç modeline veya kullanıcı formu gibi bileşenlere dahil edebilmekteler. Bu özellik teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılara, BT uzmanlarının ek geliştirme çabalarını beklemeksizin çok kısa sürelerde entegrasyon noktaları oluşturma imkanı vermektedir.

OpenText Metastorm BPM, BT profesyonellerinin daha derin teknik entegrasyon gereksinimlerini de karşılamaktadır. Farklı teknolojik platformlarda çalışacak ileri seviyede karmaşık uygulama yahut veri entegrasyonları , mainframe gibi zorlayıcı ortamlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bu tür gereksinimler için geliştirilmiş olan OpenText Metastorm Integration Manager (MIM) bu tipteki entegrasyon uçlarını servis odaklı mimari üzerinden iş süreçlerinde kullanılabilir hale getirir. OpenText MIM ile ayrıca sistem seviyesinde otomatik olarak çalışacak yüksek hacimli, manuel müdahale gerektirmeyen işlemleri kolaylıkla yürütmek mümkündür. Sistemler arası veri replikasyonları veya senkronizasyona yönelik otomatik dosya transferleri bu tip otomasyona yönelik işlemlere örnek olarak verilebilir.

Bir süreç ve onunla ilişkili entegrasyon noktaları tasarım ortamında modellendikten sonra uygulama kütüphanesine aktarılır. Kullanıcılar kütüphane üzerinden tanımlı süreçleri başlatırlar ve sistem motoru, yürümekte olan tüm süreçlerde manuel veya sistem tarafından otomatik gerçekleştirilecek tüm aktiviteleri bir orkestra şefi gibi yönetir. İlerlemekte olan tüm süreçler tamamlanana kadar geçtikleri her adım, alınan aksiyonlar ve ilgili tüm süreç verileri veri kütüphanesinde saklanır. Bu veriler, gerek yasal denetim gereklerinin karşılanması, gerekse süreç performanslarının raporlanması ve analiz edilerek süreç optimizasyonu için çok önemli bir baz teşkil eder.

Personelinizi Daha Verimli ve Donanımlı Kılın

Kurum içinde süreçlere katılımı en etkin seviyelere ulaştırabilmenin yolu, kullanıcıların sistemle en uygun yöntemlerle etkileşimini mümkün kılmaktan geçmektedir. OpenText Metastrorm BPM, her yetenek seviyesindeki kullanıcıya hitap eden, kişilerin genel deneyimleriyle kolaylıkla adapte olabilecekleri benzersiz arayüzlere sahiptir. Bu arayüzler üzerinden süreçlere gerekli her noktada katılım kolay hale gelmektedir. Kullanıcılar süreç adımlarını tamamlarken ihtiyaç duydukları diğer uygulamalar ve bilgilere kolaylıkla geçiş yapabilmekteler.

Bunun yanısıra OpenText Metastorm BPM, mobil cihazlar, web tarayıcıları, Microsoft SharePoint ve JSR-168 portalleri, Microsoft Office gibi en yaygın kullanıcı arayüzleri ile hazır entegrasyona sahiptir. Bununla birlikte gerektiğinde farklı teknolojilere dayanan özel arayüz ihtiyaçlarına uygun geliştirme yapmak da mümkündür. Özellikle Microsoft Office ile en derin seviyede kurgulanmış olan entegrasyon, kullanıcılara işlerini aşina oldukları masaüstü uygulamaları içinden kolaylıkla ve mükemmel şekilde yönetmelerine imkan verir.

OpenText Metastorm BPM mekanizmalarından en başta geleni “İş Listesi” (ToDo List) ve “Gözlem Listesi” (Watch List) arayüzleridir. Bu arayüzler bir çalışanın kendisine atanmış ve bekleyen en önemli işlere odaklanmasını sağlar. Kullanıcı formları ileri seviyede dinamik yapıdadır. Böylelikle süreçte yeralan kullanıcılar işi tamamlamak üzere gerekli bilgilere kendi güvenlik profillerine uygun bir biçimde erişirler. Kullanıcı arayüzlerindeki bu esneklik, risk yönetimi, denetim ve yasal gereklere uyum konularında kurumların giderek daha da büyüyen gereksinimlerine cevap verme niteliğindedir.

Global ekonomi ve küreselleşmenin yönlendirdiği dinamikler doğrultusunda artık şirketler dünya üzerinde farklı ülkelerde konumlanmaktalar ve çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları ile farklı konuşma dillerinde iletişim ve etkileşim halinde olmak durumundalar. OpenText Metastorm BPM iş süreçlerinin farklı dillerde işletilmesi ve yönetilmesine imkan verir. Süreçler, sağdan sola görüntülemeyi gerektiren diller de dahil olmak üzere herhangi bir dilde uyarlanabilir. Bununla birlikte sistem o an işlemekte olan bir süreç üzerinde birden fazla dil desteğini sağlama esnekliğine sahiptir. Böylelikle süreçlerin birden fazla dili destekleyecek şekilde uygulanması ve yönetilmesi kolaylaşmakta, farklı dillerde konuşan çalışan veya işortaklarının tek bir süreç üzerinde ortak bir etkileşim yaratarak daha verimli çalışmaları mümkün hale gelmektedir.

İzleme ve Raporlama

Süreçleri etkin biçimde yönetebilmek ve kurumunuz içindeki risk ve fırsatları tespit edebilmek için süreç verilerinin sürekli analizi ve performanslarının değerlendirilmesi mecburidir. OpenText Metastorm BPM, hazır olarak sunduğu büyük ölçüde uyarlanabilen dashboard raporları ile kurumlara süreç verilerinin analizi yönünde büyük esneklik ve hız kazandırır. OpenText Metastorm BPM, veri kütüphanesi ile tümüyle entegre biçimde çalışan süreç zekası fonksiyonlarına sahiptir. Bu fonksiyonlar süreç sahiplerine, katılımcılarına ve yöneticilere sürekli izleme, raporlama ve gerektiğinde aksiyon alma imkanı verir.

Uyarlanabilir dashboard paneli ve hazır raporlar, belirli bir kişi, departman veya iş alanı ile ilgili kritik süreç başarı faktörlerini raporlamak üzere kurgulanabilir. Yoğunlukla verilere dayalı analiz ile ölçümlenen süreç performansları kolaylıkla şablon metinler üzerinden yazılı rapor haline dönüştürülebilmekte, böylelikle basılı olarak veya e-posta yoluyla yazışma, fatura, denetim raporu vb. şekillerde yayınlanabilmektedir.

Ürünün açık mimarisi ve dokümante edilmiş şeması, güncel olarak kullanmakta olan iş zekası uygulaması veya raporlama teknolojisinin kolay entegrasyonunu sağlar.

Analiz ve İyileştirme

Süreç optimizasyonuna erişmek için benzetim olanakları hayati önemdedir. Bir kurum olası “what if” senaryoları ile yürürlükte olan süreçler üzerinde bir değişiklik yapmadan önce test yapma imkanı bulur. Süreç sahipleri, çeşitli varsayımlara dayanarak veya önceki süreçlerde elde edilmiş geçmiş verilerden yararlanarak süreç modelini hedeflenen değişikliği yansıtmak üzere değiştirebilir, farklı değişiklikleri farklı senaryolar şeklinde simüle edebilir ve sonuçları birbirleriyle karışlaştırabilir. Burada amaç en yüksek değerde katkı sağlayacak değişikliği sanal ortamda tespit ederek değişim sürecinin gerçek hayatta tüm taraflar üzerinde yaratacağı yükü minimize etmektir.

Teknik Özellikler

  Özellikler
Gelişmiş Tasarım Ortamı
 • Ortak ve Entegre Tasarım Alanı : Bir iş sürecini tüm yönleriyle tasarlamak için tek bir ortam kullanın. Bu ortak alanda iş analistleri sürecin akışını ve kullanıcı deneyimlerini tasarıma dökerken uygulanacak iş kurallarını tanımlayabilir, sürecin diğer sistemlerle entegrasyon noktalarını belirleyebilir ve süreçle ilgili tüm paydaşları son kullanıcılar ile buluşturabilir. Aynı tasarım ortamında yazılım geliştirme uzmanları, iş analistlerinin belirlediği entegrasyon noktalarına odaklanarak teknik seviyede tüm veri erişim, işleme ve entegrasyon yöntemlerini geliştirebilir.
 • Dinamik Yönlendirme: Kurum çapında yetenekleri sınıflandırarak işlerin en doğru kişiye yönlendirilmesini ve en iyi sonucun elde edilmesini sağlar.
 • İş Süreçleri Analizi: İş süreçlerinin gelişmiş ve entegre yöntemlerle analizi ve simülasyonu toplam yatırım maliyetinin geri kazanımı açısından kritik derecede önemlidir.
 • Genişletilebilir Yapı: Eklentileri destekleyen mimari altyapı sayesinde gerek kavrsamsal metamodel gerekse ilgili tasarım ortamı genişletilebilir yapıdadır. 3.partiler tarafından geliştirilmiş, hazır fonksiyonalite içeren dış kaynaklı bileşenler kolaylıkla entegre edilebilir
Lider BPM Platformu
 • Kanıtlanmış Teknoloji : Süreçleri işleten sistem motoru kanıtlanmış teknolojilere dayanır. tasarıma sahiptir, ölçeklenebilir yapıdadır ve kaynak gereksinimleri ile ilgili genişlemelere rahatlıkla uyum sağlar.
 • Açık Sistem: Servis odaklı mimariye dayalı tasarım kurumunuzda tanımlı bileşenlerden doğrudan faydalanmayı mümkün hale gelir. Örneğin kimlik denetimine yönelik Open Authentication mekanizması halihazırda kurgulanmış dizin, sistem kullanıcıları, rol ve grupların doğrudan (native) kullanımına imkan verir.
 • Açık Veritabanı: Veritabanı açık yapıdadır ve dokümante edilmiştir. Tüm süreç verilerine, yürütülmekte olan akışların iş listelerine veya tamamlanmış süreçlerin arşiv verilerine veritabanı üzerinden erişim mümkündür.
 • Süreç Zekası: Entegre edilmiş iş zekası yeteneği, süreçlerin nasıl bir performansla işlediğini gözlemleme ve analiz etme imkanı sunar.
 • Sosyal Yetenekler: Entegre edilmiş mesajlaşma özelliği ile iş listesinde yeralan herhangi bir iş öğesi hakkında kurum çalışanları ile mesajlaşma imkanı bulunmaktadır. Böylelikle kurumda varolan yetenek havuzu içinden bir iş için uygun yeteneğe ve bilgiye sahip çalışanın işe katılımı sağlanır.
İstemci Çeşitliliği
 • Mobil Cihaz Desteği: Bir OpenText Metastorm BPM sürecini iPad®, iPhone®, Android® veya Blackberry® cihazlar üzerinden başlatabilir veya ilgili adımları tamamlayacak şekilde tam katılım sağlayabilirsiniz.
 • ASP.NET: Sistemin ASP.NET istemcisi çok büyük ölçüde uyarlanabilir yapıdadır. Kullanıcılar web-tabanlı arayüz üzerinden OpenText Metastorm BPM süreç bileşenlerinin tümüne erişim sağlayabilirler.
 • SharePoint ve JSR-168 Portalleri: SharePoint’e yönelik web part veya Java portlet yapıları ile süreç veya kullanıcı rollerine özgü portal sayfaları kolaylıkla inşa edilebilir.
 • Microsoft Office 2007 ve 2010: Benzersiz Office istemcisi, Microsoft Office uygulamaları içindeyken kullanıcılara süreç başlatma veya herhangi bir iş adımına katılım sağlayarak süreç verisi oluşturma imkanı verir.
 • Dil Desteği: Kullanıcı arayüzünde sağdan sola görüntülemeyi gerektiren diller de dahil olmak üzere herhangi bir dil kullanımını hızla devreye almak mümkündür.

keyboard_arrow_up