OpenText eDOCS Document Management

OpenText eDOCS Document Management ile ilgili demo talebinde bulunmak ve yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.
  OpenText eDOCS Document Management Siz Nasıl Çalışıyorsanız Ona Uyum Sağlar

  OpenText eDOCS Document Manamagent uygun maliyetli, kullanımı ve yönetimi kolay, değişen gereksinimlere göre hızla ölçeklenebilen bir Kurumsal İçerik Yönetimi (Enterprise Content Management) çözümüdür.

  Günümüzün rekabete dayalı ekonomik ortamında başarılı olabilmek için iş açısından kritik süreçleri hızlandırmak isteyen organizasyonların, kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi birikiminden yararlanırken harcanması gereken zamanı en aza indirgemeleri gerekmektedir. Yine de, birçok organizasyon, kolektif bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde erişmelerini sağlayacak araçlardan mahrum bulunmaktadır. Bu durum, yoğun olarak belge kullanılan endüstrilerde, organizasyonun karar verme süreçlerini ciddi şekilde etkileyerek organizasyonun kıvraklığını engellemekte ve rekabet ortamında elde edilecek avantajları sınırlamaktadır. Karar verme sürecinin hızlanmasına, belge güncelliğinin sağlanmasına ve iş açısından kritik bilgilere kurumsal bir temelde erişilmesine yardımcı olmak için, organizasyonların belgelerini etkili ve güvenlik imkanlarına sahip bir şekilde yönetmelerine, düzenlemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyacak bir sisteme gereksinimleri vardır.

  Esnek ve iş birliğini destekleyen bir çalışma ortamı sunan OpenText eDOCS Document Management (OpenText eDOCS DM) ile iş süreçlerinde üretilen veya kullanılan hassas iş bilgileri, içeriğin yaşam döngüsü süresince güvenlik tanımları altında korunur ve kontrollü yöntemlerle işlenir. Bununla birlikte günlük işlemler için ihtiyaç duyulan bilgilere erişim hızla ve kolaylıkla sağlanır.

  OpenText eDOCS DM Bütüncül Bir İçerik Yönetim Sisteminin Merkezidir

  Doküman yönetimi, daha büyük bir kurumsal içerik yönetimi stratejisinin temel bir bileşenidir. OpenText eDOCS DM organizasyonların, tip ve formattan bağımsız olarak tüm kurumsal içeriklerini tek bir merkezde düzenlemelerine ve yönetmelerine olanak tanır.  Belgelerden, epostalardan, grafiklerden ve formlardan tartışma konularına, mühendislik çizimlerine, taranmış kağıt ve elektronik temelli kayıtlara kadar tüm içerik, kolayca erişilebilmesi ve alınabilmesi için birleşik bir bilgi tabanında toplanır. Kullanıcıların işlerini yapmak için yeni yollar öğrenmelerini gerektirmez, bilinen içerik oluşturma ve verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

  • 250 milyondan fazla belge kapasitesine sahip tek ve merkezi bir kütüphanedir.
  • Sistem kullanılabilirliğini ve performansını en üst düzeye çıkarmak için dağıtık mimari kurgusunda ölçeklendirilebilir yapıdadır.
  • Kullanıcı üretkenliği artırmak ve adatasyonu kolaylaştırmak için ‘istediğiniz gibi çalışan’ bir kullanıcı deneyimi sunar.
  • Bir konu ile ilgili tüm bilgilerin eksiksiz ve hızlı bir şekilde derlenmesi için güçlü metaveri yaklaşımı ve arama özellikleri barındırır.

  Neden Kurumsal İçerik Yönetimi?

  Kurumsal içerik yönetimi çözümlerinin sağladığı gelişmiş yetenekler ile organizasyonlar sahip oldukları bilgi birikimini rekabet ortamında avantaja dönüştürmek için kullanabilir hale gelirler.  Kurumsal bilgilerin güvenlik ve bütünselliği korunarak düzenlenmesi ve depolanması için harcanan zaman azalır, karmaşıklığın giderilmesi verimlilikte artış sağlar.  Sonuç, daha kıvrak bir organizasyon yapısı ve içeriği güvenli bir şekilde yöneten, hızla iş ürününe çevirebilen daha etkin bir iş gücüdür.

  OpenText eDOCS DM Kurumsal İçerik Yönetim Maliyetlerinizi Minimize Eder

  OpenText eDOCS DM, belgelerin ve birçok global organizasyonda yaygın olarak görülen “bilgi adalarının” etkili bir şekilde yönetilememesi nedeniyle artan verimsizliği giderir. Kullanıcıların iş içeriğini güvenlikli ve tümleşik bir ortamda toplamalarına, düzenlemelerine, yerleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyarak, belge temelli bilgi birikiminin denetlenmesine yardımcı olur.

  OpenText eDOCS DM Ne Sağlar?

  keyboard_arrow_up