Perakende Sektöründe Müşteri Odaklı Dönüşüm

Perakende dinamizmi çok yüksek bir sektör. Sağlayıcı, distribütör iletişimi ve ürün çeşitliliği bir yandan, müşteri sayısı, iletişimi ve sadakati diğer yanda. Tüm bu çok yönlü yapıyı rakipler de dahil izlenebilir ve analiz edilebilir şekilde yaşatmak sektörün önemli konularından birisi. Sektör için diğer bir zorlayıcı nokta ise eleman döngüsü. Perakende sektörü eleman çevriminin en yüksek olduğu sektörlerden birisi. Bunun yarattığı sorunları bertaraf etmek için de işleyişi eleman bağımlı olmaktan çıkartıp, mümkün olduğunca sistemlere yüklemek; değişim gereksinimlerini olabildiğince arka ofis sistemlerde yapacak altyapıları kurmak; yeni başlayan eleman oryantasyonu ve mevcut elemanların görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları bilgilere etkin ulaşım ile yönlendirecek olanaklar sunmak önemlidir.

Perakendede klasik mağazacılığın yanısıra elektronik ve mobil ticaret kanallarını da oluşturmak gerekiyor, bu kanal çeşitliliğinin de yönetilebilir olması açısından süreçlerin “görünür” ve etkin kurgulanması, işleyişin ise maksimum otomasyonla gerçeklenmesi zorlayıcı rekabetle başedebilmek açısından önemlidir.

Perakendeden ayrı düşünülemeyecek en temel sektör olan lojistik sektöründe de müşterilerin farklı işleyişlerine uyum sağlamak ve ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilir durumda olabilmek gereksinimi vardır. Bu çeşitliliği sağlıklı yönetebilmek için süreç ve sistem dokümantasyonunun düzenli ve etkin yönetimi gerekmektedir. Sektör iç işleyişi düzene sokacak, etkin planlamayı sağlayacak gerekli temel yazılımların kullanımı konusunda bir hayli yol aldı, ancak müşteri ile ortak işleyen süreçlere odaklanmak ve müşteri sistemleri ve saha ile entegrasyon, giderek daha fazla hissedilen gereksinimler olacak. Lojistik, kurumların en fazla dış kaynak kullanımı gerçekleştirdikleri alanlardan birisi. Bu nedenle kurumların entegre süreçler oluşturması ve işletebilir olması, ki bu otomasyonsuz düşünülemez, hem maliyetler hem de etkinlik açısından ciddi avantajlar sağlanmasına neden olacaktır. Yani bu iki sektörün ortak paydası olan tedarik zinciri yönetimi konusu, birlikte daha yoğun odaklanılması gereken ve faydanın yükseltilebileceği bir noktadır. Bu konudaki çalışmalarda bilgi teknolojileri ve otomasyon olanakları kurumların en önemli destekçisi olmaya devam edecektir. Otomasyon konusundaki en etkin teknolojilerden birisi ise iş süreçleri yönetim araçlarıdır.


keyboard_arrow_up