ResourceTrack Genel Özellikler

shutterstock 73002481

Zaman Takibi

Proje, dava ve benzer işlerde görev alan çalışanlar gün ve iş bazında çalışma sürelerini tanımlar. Girilen süreler yetkili kullanıcılar tarafından müşterilere raporlanmak üzere gözden geçirilir ve onaylanır. Gerekirse orijinal kayıtlar korunarak bilgilerde değişiklik yapılabilir. Farklı kayıt grupları oluşturularak çeşitli analizler yürütülür. 

shutterstock 73002043

Masraf Takibi

Çalışanlar, gün ve iş bazında yaptıkları masrafları tanımlar. Masraflar farklı para birimlerinde tanımlanabilir. Süre bilgilerinde olduğu gibi, girilen masraflar yetkili kullanıcılar tarafından müşterilere raporlanmak üzere gözden geçirilir ve onaylanır. Farklı kayıt grupları oluşturularak kayıtlar üzerinden çeşitli analizler yürütülür. 

İşlerin Takibi

İşler, yetkili kullanıcılar tarafından çeşitli temel özellikleri ile tanımlanır. İşlerin adımları ve birbirleri ile olan ilişkileri izlenebilir. Adımların tamamlanma durumları çalışanlar tarafından güncellenir.
E-posta olarak oluşturulan günlük iş özetleri, Microsoft Outlook takvim kayıtlarına dönüştürülebilir. 

Faturalama

Müşteriler için istenen zamanda ve dilenen tarih aralığı için proforma fatura, veya fatura oluşturulabilir. Faturalarda ilgili döneme ait tutarların zaman, masraf ve çalışma detayları görüntülenir.

Müşteri Ödemeleri

Yapılan ödemeler sisteme kaydedilerek müşterilerin borç alacak durumları izlenir. Girilen ödemelerle, istenirse fatura kapatma yapılabilir veya müşteri hesabı açık hesap şeklinde işletilebilir.

Avans Takibi

Yöneticiler çalışanlara, yaptıkları masraflara karşılık olarak avans tanımlar. Avanslar farklı para birimlerinde tanımlanabilir. Çalışanlar avans durumlarını kendi ekranlarından güncel olarak izleyebilirler.

keyboard_arrow_up