Sigorta Sektöründe Süreç Modelleme, Risk ve Uyum Yönetimi Yazılımı Casewise Corporate Modeler

Sigorta Sektöründe Süreç ve Uyum Yönetimi Yazılımı Casewise Corporate Modeler

Sigortacılık, finans sektörünün en temel elemanlarından birisi olarak hem ciddi anlamda rekabet yaşayan hem de uyumluluk gereksinimleri giderek artan bir sektördür.  Binlerce acente aracılığı ile milyonlarca poliçenin işlendiği büyük işlem hacimleri olan bu sektörde gerek müşteri memnuniyeti, gerek hız ve verimlilik ve gerekse denetim ve uyumluluk konularında etkin çözümler oluşturma gereksinimi kaçınılmazdır.

Sadece sigorta değil tüm sektörlerdeki kurumlar için en temel gereksinimlerin başında işleyişinin, stratejik hedeflere hizmet edecek şekilde ve uyum gereksinimlerine uygun olarak sağlanması gelir.

Bu gereksinimi yönetmek için süreçlerin birbirlerine etkileri, süreçlerin alt bileşenleri, süreçlerde yer alan kişiler, kullanılan uygulamalar, gerçekleştirilen kontroller ve olası riskler gibi etkenlerin izlenmesi ve görselleştirilerek işbirliği içerisinde olunan kurum ve kişilerle etkin bir şekilde paylaşılabilir olması gerekir. Casewise Corporate Modeler süreç modelleme ve kurumsal mimari çözümü ile işleyişinizin bir bütün olarak büyük resmini görebilir ve ihtiyaç duyulan noktalarda detaylara inerek gelişim alanlarını tespit edebilir ve etki analizleri yaparak iş planlarınızı daha etkin yönlendirebilirsiniz.

Kurumlar, Casewise Corporate Modeler uygulamasını ne amaçla kullanıyor?

Süreç Geliştirme ve İyileştirme

Süreç Analizi

Risk Yönetimi

Uyum Yönetimi

Kurumsal Mimari

Servis Odaklı Mimari

İş Analizi

Kalite Yönetimi

Uygulama Tasarımı ve Uyarlama

Kurumsal BT Yönetimi

Performans Yönetimi

Değişim Yönetimi

Casewise Corporate Modeler Eğitim Semineri

Tarih : 06 Ekim 2011

Saat : 13.30 – 18:00

Yer : Mind2Biz Toplantı Salonu

Eğitim Ücretsizdir.

Eğitime katılım isteğinizi
04 Ekim 2011 tarihine kadar (212) 232 47 20 numaralı telefondan Yeliz Ferahoğlu’na bildirebilirsiniz.

Tüm haberlerimizi Twitter’dan takip edebilirsiniz.

keyboard_arrow_up