Sofra Grubu İş Süreçleri Yönetimi Projesi

Emakin İş Uygulamaları Platformu

Amaç:

Temel hedef, süreç yönetiminin tüm boyutları ile ele alınmasına olanak sağlayacak, süreç iyileştirme çalışmalarına baz teşkil edecek olan alt yapının sağlanması ve Sofra Grubu süreçlerine ilişkin bilgilerin hızla ortama alınması ile iş süreçlerinin yönetimi

Çözüm:

Sofra Grup bünyesinde iş süreçlerinin yönetimi amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda Sofra Grubu, emakin Süreç Tabanlı Uygulama Geliştirme Platformu ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

Sonuç :

Tamamen bulut mimarisinde tasarlanmış olan emakin ürünü ile en önemli kazanımlar kısa sürede projeyi hayata geçirme, minimal seviyede bakım ve destek yükü, karmaşık iş gereksinimlerine cevap bulabilme ve mobil cihazlar üzerinden de ayrı uygulama gerektirmeden kullanım olanağı sağlayan kurumsal bir platform elde etmek oldu. emakin sistemi, Sofra’nın kurumsal kaynak planlama uygulaması SAP ile de entegre kullanılıyor olacak.

keyboard_arrow_up