TSKB iş süreçleri modelleme danışmanlığı ve hizmeti için Mind2Biz ile anlaştı

Süreç bilgilerini toplamak ve güncellemek külfetli, sürekli olarak çaba ve zaman gerektiren bir işlemdir. Süreç adetleri çoğaldıkça ve süreçlerin dönüşüm çalışmaları veya mevzuat değişiklikleri vb. sebeplerle sürekli güncellenmesi söz konusu olduğunda keşif ve ardından yapılan modelleme işlemleri kritik ve metodolojik olarak yönetilmesi ve yaşatılması gereken bir işleme dönüşmektedir.

Bu konudaki zorlukların üstesinden gelmek için TSKB kendi bünyesinde yürüttüğü süreç keşif çalışmalarının çıktılarının modellenmesi konusunda Mind2Biz’den danışmanlık almaya karar verdi. Banka çalışma grubu, süreç modellerinin erwin Evolve Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri platformunda oluşturdukları kurumsal mimari modeli dahilinde kurgulanan süreç yapısına uygun olmasını hedefledi. Böylelikle güncellemenin tek kaynakta yapılıp tüm ilgili noktalara otomatik aksettirildiği, yaşayan ve dönüşüme açık bir kurumsal süreç kütüphanesi oluşturmayı amaçladı.

Proje bir pilot çalışma ile başlatıldı. Etkinlik ve verimlilik esaslarına uygun olarak tasarlanan pilot çalışmada, Mind2Biz Akademi İş Süreçleri Yönetim programının İş Süreçleri Modelleme bileşeninde ele alınan süreç modelleme yaklaşımı örneklendi. İş süreçleri yönetiminin temilini oluşturan iş süreçleri modelleme, bir sürecin nasıl işlediğini somutlaştıran, ortak bir hedef için farklı kaynakların süreç boyunca ne şekilde kullanıldığını gösteren bir analiz tekniğidir. Süreç modeli, süreç hakkında temel bilgileri sağlar, sürecin sorgulanabilmesine ve gereksinimler doğrultusunda iyileştirilmesine olanak verir. Ancak tüm bu faydaların elde edilebilmesi için süreç modelinin belirli bir tutarlılıkta ve kalitede olması gerekir. Pilot çalışmada bu özellikleri sağlayan dokümantasyon tanımı, bilgi akışının netleştirilmesi vb. dikkat edilecek başlıklar ele alındı. Ayrıca erwin Evolve Modeler üzerinde süreç modelleme ipuçları ve gerçek süreç örnekleri ele alınarak banka çalışma grubunun modelleme yetkinliklerinin artırılması sağlandı.

Pilot çalışma sonrasında 3 aylık bir dönemde kurum içinde keşif aşaması tamamlanan süreçler banka çalışma grubu ile birlikte modellendi. Süpervizyon hizmeti kapsamında eldeki tüm süreç modelleri Mind2Biz tarafından incelendi, modelleme problemleri tespit edildi ve bunların çözümüne katkıda bulunuldu. Aynı zamanda süreç modelleri üzerinde yapılabilecek olası değişiklik önerileri oluşturuldu. Yapılan tüm çalışmalar raporlanarak ayrıntılı bir biçimde listelendi. Böylelikle, ileriye yönelik olarak banka çalışma grubunun referans olarak kullanabileceği tüm ipuçlarını kapsayan önemli bir kaynak sağlanmış oldu.

erwin Evolve firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış erwin Evolve kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up