TSKB Kurumsal Mimari çalışmalarını erwin Evolve Web Platformu üzerinde yürütecek

2007 yılında bankacılık süreçlerinin modellenmesi, kurum genelinde paylaşılması, güncellenmesi ve yasal uyumluluklarla ilgili BDDK denetimlerinin sağlıklı bir BT altyapısı üzerinde karşılanmasını hedefleyen TSKB, iş süreçleri modelleme platformu yatırımını Casewise Modeler’a yapmıştı. 2017 yılında erwin ve Casewise firmalarının birleşmesi sonrasında yürütülen ar-ge çalışmaları sonucunda Casewise Modeler ürünü geliştirilerek erwin Evolve adı altında yepyeni bir mimariye kavuşturuldu.

TSKB yenilenen ve zenginleşmiş tüm olanakları ile erwin Evolve Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri Modelleme platformu güncellemesinin yapılmasına karar verdi. Böylelikle modelleme aracını yaptıkları ana yatırımı koruyan TSKB aynı zamanda sistemi öncekinden daha geniş bir kapsamda Kurumsal Mimari amaçlı kullanmayı hedefledi.

Mind2Biz Akademi TSKB’nin genişleyen gereksinimlerini, erwin Evolve İmplementasyon Danışmanlığı hizmetinin yanısıra Kurumsal Mimari Danışmanlığı hizmeti de sunarak aşamalı olarak ele aldı:

  • erwin Evolve Modeler ürününün yeni sürümüne geçiş yapıldı.
  • erwin Evolve Web Platform kurularak iş birimleri arası ortak çalışmayı destekleyen güçlü bir kurumsal mimari altyapısına geçiş yapıldı.
  • Yeniden yapılanma çalışmasının verimli olabilmesi ve kullanıcı adaptasyonunun iyileştirilmesi için sürüm güncelleme sonrası erwin Evolve Modeler ürünün yeni özelliklerinin vurgulandığı Kullanıcı Eğitimleri, Sistem Yönetimi Eğitimi ve Süreç Tasarım Eğitimleri düzenlendi, eğitimler etkileşimli atölye çalışmaları formatında gerçekleştirildi.
  • İş süreçleri modellerinin ve kurumsal mimari çıktılarının tamamının sunulduğu, kullanıcı etkileşimine açık, verilerin dinamik olarak güncellenebildiği portal ortamı erwin Evolve Web Platform tasarımları ve kurguları için gerekli Tasarım Eğitimleri verildi.
  • Kurumsal Mimari Danışmanlığı kapsamında kurumsal mimari modelinin yapılandırılması ve yönetişimi için atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Modelin boyutları belirlenirken ilgili iş birimleri ile görüş alışverişi yapıldı. Her boyutun sahipliği belirlendi.
  • Kullanım öncesi pilot çalışma ile öncelikle olası talepler detaylandırılarak ilk versiyon modelin yayını gerçekleştirildi.
  • Bundan sonraki aşamalarda süreçlerin yeni modele göre yeniden oluşturulması, modelin tüm boyutlarına yönelik kütüphane bilgilerinin hazırlanması ve modele taşınması planlandı ve tüm kuruma yaygınlaştırılması amaçlandı.
  • Çalışma sırasında tasarım ve yönetime yönelik çok sayıda yardımcı “Nasıl Yapılır” dokümantasyonu ile Kurumsal Mimari Model Baseline Dokümanı üretildi.
  • Ürünlerin kolay kullanımı için standart dokümantasyonun yanısıra senaryo dokümanları, örnek tasarım dokümanları ve benzeri dokümanlar hazırlanarak müşterinin kütüphanesine eklendi.

erwin Evolve firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış erwin Evolve kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up