TSKB Mind2Biz’den süreç modelleri ile ilgili denetim hizmeti aldı

İş süreçleri yönetiminin temilini oluşturan iş süreçleri modelleme, bir sürecin nasıl işlediğini somutlaştıran, ortak bir hedef için farklı kaynakların süreç boyunca ne şekilde kullanıldığını gösteren bir analiz tekniğidir. Süreç modeli, süreç hakkında temel bilgileri sağlar, sürecin sorgulanabilmesine ve gereksinimler doğrultusunda iyileştirilmesine olanak verir. Ancak tüm bu faydaların elde edilebilmesi için süreç modelinin belirli bir tutarlılıkta ve kalitede olması gerekir.

Bu konudaki zorlukların üstesinden gelmek için TSKB Mind2Biz’den aldığı danışmanlık ve pilot çalışma ertesinde 3 aylık bir dönemde kurum içinde keşifleri tamamlanan tüm süreçleri erwin Evolve Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri platformunda oluşturdukları kurumsal mimari modeli dahilinde kurgulanan süreç yapısına uygun olacak şekilde modelledi.

Bu çalışmanın ardından Mind2Biz TSKB için süreç modellerine ilişkin bir denetim çalışması yürüttü. Bu çalışmada Mind2Biz, TSKB tarafından erwin Evolve ortamında hazırlanmış olan modelin kütüphane verilerini, ilişki (association) verilerini ve diyagramları inceledi. Her kütüphane için tutarlılık ve standartlara uyum başlıkları ele alındı. Diyagramlar (süreç modeli ve diğer) gerek standart kullanımı gerekse modellemenin iyileştirilmesine yönelik olarak değerlendirildi. İnceleme sonucunda hazırlanan değerlendirme raporu müşteriye iletildi. Soru ve öneriler alınarak söz konusu süreçleri son haline getirecek aksiyonlar belirlendi ve canlı modelde güncelleme aksiyonları gerçekleştirildi. Sözkonusu hizmetle, TSKB süreç modellerinin gerek kurumsal standart kullanımı, gerek erwin Evolve Modeler kullanım yetenekleri gerekse etkin ve verimli modelleme bakış açısı ile değerlendirilmesi, gerekli aksiyonların alınarak modelin etkinliğinin uzun vadede sürdürülebilir olması hedeflendi.

erwin Evolve firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış erwin Evolve kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up