TSKB Süreç Yönetimi Projesi’nin teknik altyapısını Corporate Modeler üzerinde kurdu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2006 yılında tüm bankacılık ve bilgi teknolojisi süreçlerinin dokümantasyonu ve yeniden yapılandırılması için bir proje başlattı. Bankacılık süreçlerinin modellenmesi ve kurum içerisinde yaygınlaştırılmasında teknolojik altyapı olarak Casewise Corporate Modeler kullanıldı.

Mind2Biz’in yazılımın teknik danışmanlığını sunduğu proje, ürünün kolay kullanım özelliği ile, birkaç aylık bir sürede, yüzlerce süreci kapsayacak şekilde hayata geçirildi. TSKB’ye özgü bir metamodel ve notasyon çerçevesinde gerçekleştirilen projede departmanlardan bilgiler elektronik tablolar halinde toplanarak doğrudan Casewise Corporate Modeler’a aktarım sağlandı. Böylelikle yazılımın otomatik diyagram çizim özelliklerinden de yararlanılarak projenin hızla hayata geçirilmesi sağlandı.

Proje sonucunda oluşturulan süreç tanımları kurum Intranet’inde ilgili birim ve çalışanlar ile gerekli tüm süreç detaylarını kapsayacak şekilde paylaşılıyor ve model sürekli olarak güncel tutuluyor. Sadece süreçlerin değil, kurumun risk haritasının da oluşturulduğu proje sonunda sözkonusu süreç ve risk haritaları ilişkilendirilerek operasyonel risklerin ve bankacılık uygulama kontrollerinin daha etkin yönetilebildiği bir altyapı elde edildi. TSKB’nin bu altyapısı ile ulaştığı yüksek süreç olgunluk düzeyi bağımsız kuruluşların değerlendirmelerinde de onaylandı.

Hedeflerine uygun olarak tamamlanan projede temel hedefler süreçlerin kolay erişilebilir ve kolay güncellenebilir bir yapıda tek merkezde kayıt altına alınması, mükerrer iş adımlarının ve katma değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması ile risk yoğun süreçlere odaklanılmasıydı. Yazılımın modellemeyi ve kuruma uygun özelleştirmeleri kolaylaştıran özellikleri ile merkezi bir sistem üzerinde çoklu kullanıma ve tek noktadan güncellemeye olanak sağlayan yapısı TSKB Süreç Yönetimi Projesi’nin başarısına önemli katkı sağlamıştır.

Casewise Corporate Modeler firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış Casewise Corporate Modeler kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up