Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler’ı devreye alıyor

Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Geliştirme ve İş Sürekliliği Müdürlüğü bünyesinde, alanında lider Casewise Corporate Modeler yazılımı uygulamaya alma ve eğitim çalışmaları tamamlanıyor. Kurumun tüm süreçlerinin işleyişinin daha etkin izleneceği bu altyapı üzerinde süreçlere ilişkin organizasyon, uygulama ve teknoloji boyutlarının izlenebilmesini sağlayacak meta-model yapısı oluşturuldu. Bu yapı üzerinden süreç model veritabanı içerisinde yer alan herhangi bir boyut veya bilgi için hızlı analizler gerçekleştirilebilecek ve benzetim çalıştırılabilecektir. Ayrıca, süreçler bazında süre ve kaynaklar üzerinden süre, otomasyon yüzdeleri ve maliyet vb. analizlere olanak veren, Mind2Biz tarafından Casewise Corporate Modeler yazılımına bir eklenti olarak geliştirilen CM Utility uygulaması ile iyileştirmeye açık noktalar tesbit edilebilecektir. Böylelikle süreçlerin yeniden yapılandırılması, otomasyon gibi iş gereksinimleri saptanarak önceliklendirilebilecektir.

Bunların yanı sıra oluşturulan modellerden otomatik yaratılan web yayınları aracılığı ile kurum intraneti üzerinde süreçler bazında işleyiş görsel olarak tüm banka çalışanları tarafından izlenebilecek, istenen herhangi bir süreç noktası ile ilgili öneri oluşturma olanağı sağlanacaktır. Sistem içinde web yayınlarının yanı sıra yayın sürecinde oluşturulan dokümantasyon metin dosyalarına da yayınlanabilecek ve bu anlamda basılı bir süreç haritası oluşturulabilecektir. Ürünün en önemli getirilerinden birisi olan Automodeler aracılığı ile sisteme çok sayıda/yoğun çift yönlü otomatik veri besleme, zaman içinde oluşabilecek değişikliklerin toplu olarak yapılabilmesi ve eğer gerekirse belirli diyagramların tanımlı kurallar çerçevesinde otomatik olarak hazırlanabilmesi olanakları sağlanabilmektedir.

Casewise Corporate Modeler ile elde edilen kazanımlar:

  • Bireysel ve kurumsal bankacılık süreçlerinin detaylı olarak modellenerek dokümante edilmesi
  • Süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması
  • Görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi
  • Model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması
  • İntranet ortamında süreç diyagramları üzerinden çalışanların önerilerini ilgili birime iletmeleri
  • Süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti
  • Süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamına prosedür formatında otomatik aktarımı
  • CMUtiliy ile süreçler bazında süre, otomasyon yüzdeleri ve maliyet gibi bilgilerinin hesaplanması ile analiz olanakları
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi

Casewise Corporate Modeler firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış Casewise Corporate Modeler kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up