Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler’ı devreye alıyor

EABPM Haberleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler’ı devreye alıyor EABPM Haberleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler’ı devreye alıyor

Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Geliştirme ve İş Sürekliliği Müdürlüğü bünyesinde, alanında lider Casewise Corporate Modeler yazılımı uygulamaya alma ve eğitim çalışmaları tamamlanıyor. Kurumun tüm süreçlerinin işleyişinin daha etkin izleneceği bu altyapı üzerinde süreçlere ilişkin organizasyon, uygulama ve teknoloji boyutlarının izlenebilmesini sağlayacak meta-model yapısı oluşturuldu. Bu yapı üzerinden süreç model veritabanı içerisinde yer alan herhangi bir boyut veya bilgi için hızlı analizler gerçekleştirilebilecek ve benzetim çalıştırılabilecektir. Ayrıca, süreçler bazında süre ve kaynaklar üzerinden analizlere olanak verecek Mind2Biz tarafından geliştirilen CM Utility uygulaması ile iyileştirmeye açık noktalar tesbit edilerek süreçlerin yeniden yapılandırılması, otomasyon gibi iş gereksinimleri saptanarak önceliklendirilebilecektir.

Bunların yanı sıra oluşturulan modellerden otomatik yaratılan web yayınları aracılığı ile kurum intraneti üzerinde süreçler bazında işleyiş görsel olarak tüm banka çalışanları tarafından izlenebilecek, istenen herhangi bir süreç noktası ile ilgili öneri oluşturma olanağı sağlanacaktır. Sistem içinde web yayınlarının yanı sıra yayın sürecinde oluşturulan dokümantasyon metin dosyalarına da yayınlanabilecek ve bu anlamda basılı bir süreç haritası oluşturulabilecektir. Ürünün en önemli getirilerinden birisi olan Automodeler aracılığı ile sisteme çok sayıda/yoğun çift yönlü otomatik veri besleme, zaman içinde oluşabilecek değişikliklerin toplu olarak yapılabilmesi ve eğer gerekirse belirli diyagramların tanımlı kurallar çerçevesinde otomatik olarak hazırlanabilmesi olanakları sağlanabilmektedir.


keyboard_arrow_up