Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Modelleme Projesi

Başarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası ProjesiBaşarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Projesi

Casewise Corporate Modeler

Mind2Biz CMUtility

  • Bireysel ve kurumsal bankacılık süreçlerinin detaylı olarak modellenerek dokümante edilmesi
  • Süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması
  • Görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi
  • Model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması
  • İntranet ortamında süreç diyagramları üzerinden çalışanların önerilerini ilgili birime iletmeleri
  • Süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti
  • Süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamına prosedür formatında otomatik aktarımı
  • CMUtiliy ile süreçler bazında süre, otomasyon yüzdeleri ve maliyet gibi bilgilerinin hesaplanması ile analiz olanakları
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi

keyboard_arrow_up