Türkiye Finans Katılım Bankası süreçlerini Corporate Modeler ile geliştirecek

Teknolojik olanakları en üst seviyede kullanma hedefi doğrultusunda Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Geliştirme ve İş Sürekliliği Müdürülüğü bünyesinde Casewise Corporate Modeler projesi başlatıldı. Projenin amacı bankanın tüm süreçlerinin işleyişinin daha etkin izleneceği bir altyapı kurmaktır.

Proje ile birlikte süreçlerin Corporate Modeler ortamında modellenmesi, süreç performansını etkileyecek verilerin süreç bilgileri üzerinde izlenmesi, iyileştirme alanlarının benzetimler aracılığı ile tesbit edilmesi, hedeflenen süreç yapısının modellenerek buna paralel aksiyonların alınmasının sağlanması hedeflenmiştir. Sistem ayrıca süreçlerin süreç diyagramları ve süreç bilgileri ile kurum portalinde izlenmesi ve bir öneri sistemi ile geri besleme olanaklarına da sahip olacaktır.

Casewise Corporate Modeler firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış Casewise Corporate Modeler kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up