Türkiye’de Bilgi ve İletişim Sektöründe Öne Çıkan Gelişmeler Nelerdir?

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin Türkiye’de yaygınlaşması, telekonferans uygulamaları ve uzaktan çalışma çözümlerine olan talebin artmasına sebep olurken veri kullanımlarında da artış olarak BİT sektörüne yansımıştır.
Fiziksel dünyadaki sosyal mesafe ihtiyacı ve sanallaşan sosyal hayat tüketici davranışlarını değiştirirken BİT sektörünün farklı alanlarında talep artışına sebep olmuştur.

E-ticaretin ve buna paralel olarak web üzerinden yapılan kartlı ödemelerin hızlı büyümesinin bilgi teknolojileri pazarında donanım, yazılım ve hizmet alt sektörlerindeki harcamaları desteklemesi beklenmektedir.
Siz de şirket maliyetlerinizi organize ederken, dijital dönüşüme ayak uydurmak için Mind2Biz’den destek alabilirsiniz.

keyboard_arrow_up