UNIT Grup Doküman Yönetim Projesini Tamamladı

ECM Haberleri UNIT Grup Doküman Yönetim Projesini TamamladıECM Haberleri UNIT Grup Doküman Yönetim Projesini Tamamladı

Yapısal ve rekabetçi gücünü, geçen 30 yılın derin tecrübesiyle birleştiren Unit Group, enerji sektörünün saygıdeğer bir oyuncusu olduğunu kanıtlamıştır. Grup halen, Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da doğal gaz, elektrik üretimi, yatırım, dağıtım ve ticareti kapsayan enerji projelerine odaklanmaktadır. Grubun ayrıca Türkiye içinde turizm sektöründe yatırımları da bulunmaktadır. Uluslararası bir şirket olarak Unit Grup, hidroelektrik güç tesisleri ve güç istasyonlarına yaptığı geniş ölçekte yatırımlarıyla Türk elektrik sektöründe önemli bir yere sahiptir.

Enerji ve turizm yatırımları alanında lider UNIT Grup, OpenText eDOCS DM ile başladığı kurumsal doküman yönetim sistemi çalışmalarının ilk aşamasını başarı ile tamamladı. UNIT Grup, kurumsal içeriğini merkezi bir yapıda birleştirerek yazışmalar, e-postalar, çalışma dokümanları, raporlar, görseller vb oluşan tüm kurumsal birikimine erişimi zaman, yer ve kişi bağımlılığından kurtarmak, böylelikle entelektüel varlıklarını verimli olarak yönetmek ve bununla birlikte iş verimini arttırma hedefleri ile kurumsal doküman yönetim sistemi uyarlama projesini gerçekleştirdi.

Projenin ilk aşaması olarak ele alınan Proje, Kalite, İnsan Kaynakları, Muhasebe-Bütçe-Finansman bölümlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, bu birimlerin faaliyetleri kapsamında oluşan veya dışarıdan gelen dokümanların/bilgilerin, üretim aşamasından itibaren yaşam döngüleri boyunca merkezi bir ortamda elektronik olarak yönetilmesi sağlanmış oldu.

İstanbul’da iki Lokasyonda (Kavacık ve AkMerkez-Etiler) kullanımına sunulan sistemin, grubun diğer lokasyonları ve özellikle de yurt dışı yatırım noktalarında yer alan ofislerinden de kullanımı öngörülmektedir.

Kurumsal doküman yönetim sistemi uyarlama projesinde;

  • Proje bölümünde yürütülmekte olan sektörel projeler bünyesinde yapılan çalışmaların ve proje bazlı dokümantasyonun izlenmesi,
  • Kalite bölümünde ISO denetimleri kapsamında yapılan iç/dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile oluşturulan kalite dokümanlarının izlenmesi,
  • İnsan Kaynakları, Muhasebe, Bütçe ve Finansman bölümlerinde ise grubun iç yönetiminde temel aldığı personel, eğitim, muhasebe, bütçe ve finansman konularına ait dokümantasyonun yönetimi için gerekli çalışmalar tamamlandı.

keyboard_arrow_up