Vakıf Katılım Bankası Süreç Modelleme projesi için Mind2Biz’i seçti

Finans sektörüne yeni katılan ve 2016 yılı başında ilk şubesini açacak olan Vakıf Katılım Bankası, dinamik koşullara ve rekabetçi değişimlere hızlı tepki verme yeteneğini artırmak amacıyla Mind2Biz kurumsal mimari ve süreç modelleme çözümünü seçti.

Mevcut ve hedef durum analizleri ile iş süreçlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme ortamı sağlayan çözüm aynı zamanda iş birimleri temsilcileri, süreç geliştirme uzmanları ve bilgi teknolojileri danışmanlarından oluşan “multi disipliner” takımların en ileri seviyede iletişimini destekliyor.

Sektörel ve yasal gereklerin sağlanmasına yönelik yönetim ve denetim altyapısını oluşturacak olan sistemde öncelikle süreçlerin organizasyon, teknoloji, risk/kontrol vb. farklı boyutları ile modellenmesi amaçlanıyor. Casewise Modeler çözümünün kullanılacağı projede görselleştirilen akışlar üzerinde senaryo ve simülasyon olanakları ile süreçlerdeki darboğazların tespiti, yeni hizmetlerin tasarım ve analizlerinin yürütülmesi ve kurumsal stratejiler doğrultusunda süreç performanslarının takibi mümkün hale gelecek.

Casewise Modeler firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış Casewise Modeler kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up