Veri Modellemesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Noktalar 3

Görselleştirme Seçenekleri
Sigorta Şirketi Teknik Danışmanı

“Bir veri modelleme aracı kullanıyorsanız, bu aracın görselleştirme imkanları sizi ilişkiler hakkında düşünmeye zorluyor. Sizi, sadece tablolar oluşturup derinlemesine düşünmeden ilerliyor olsaydınız sormayacağınız soruları sormaya itiyor.”

Sigorta Şirketinde Kurumsal Veri Modelleme Mükemmellik Merkezleri/Uygulama Toplulukları Üst Düzey Yöneticisi

“Veri kaynaklarındaki karmaşıklığı anlamaya ve üstesinden gelmeye yardımcı olan, güncelleme ve kullanımda kolaylık ve iş birliğini sağlayan görsel veri modelleri mükemmel. Bir resim 1.000 kelimeye bedel.”

İş birliği Servisleri

Lojistik Şirketi Veri Modelleyicisi
“erwin Mart sunucusu aracılığıyla sağlanan işbirliği ortamına sahip olmak son derece faydalı. Bize her şeyi tek bir yerde tutmak için merkezi bir alan sağlıyor ve görünürlük kazandırıyor.”

Endüstri Standartlarının Yeniden Kullanımının Kolaylaştırılması
Enerji Şirketi Kurumsal Veri Mimarı
“… biz özellikle IDEF gösterimini kullanmak istedik. erwin Data Modeler bu konuda çok güçlü.”

Bankacılık Kurumsal Veri Ambarı Mimarı/Veri Modelleyicisi
“erwin aracının içinde çok sayıda operasyonel ve data mart veri modelimiz var. Çok büyük hacimde metaveriye sahibiz. Bu nedenle, çok kapsamlı bir gereksinim üzerinde çalışırken Bulk Editor adlı bir seçenek büyük dosyaları erwin’e tek seferde girerek Veri Modelini çok daha kısa sürede oluşturmamızı sağlıyor.”

keyboard_arrow_up