Veri ve Analitik Liderler, Strateji ve İnovasyon Alanlarında 2025 Yılına Kadar Neler Olacak?

Veri ve Analitik Liderler, Strateji ve İnovasyon 2025 Yılına Kadar Neler Olacak?

C-seviyesinde veri sorumlusu/lideri olmayan şirketlerin %50’si başarılı olabilmek için 2023 yılına kadar CDO rolünü oluşturması ve etkin hale getirmesi gerekecektir.

2024 yılına kadar bulutun yaygın olarak benimsenmesi, iş yüklerinin maliyetle açık bir şekilde ilişkilendirilmesi finansal sorumlu/liderlerin (CFO) veri sorumlusu/lideri (CDO) kararları üzerindeki etkisini artıracak ve CDO rolünde önemli değişmelere yol açacaktır.

2024 yılına kadar şirketlerin %75’i, birleşik veri analitiği girişimlerini desteklemek ve kurumsal başarısızlığı önlemek için veri ve analitik (D&A) mükemmellik merkezi kurmuş olacak.

2023 yılına kadar şirketler arası veri paylaşımını mümkün kılmak için paylaşılan ontoloji, anlambilim, yönetişim ve yönetim süreçlerine sahip şirketler, olmayanlardan daha iyi performans gösterecek.

2023 yılına kadar ünvan enflasyonu, veri sorumlusu (CDO) atamalarının %50’sini etkileyecek ve veri sorumlusu/lider rolünün (CDO) stratejik bir lider yerine dahili bir görevli olmasına yol açacaktır.

keyboard_arrow_up